Info Panel
Početna  /  Izvori  /  Bibliografija  /  I.3. Literatura o Sveučilištu (izbor)

I.3. Literatura o Sveučilištu (izbor)

Almanah hrvatskih sveučilištaraca. Zagreb: Sveučilišni pododbor Matice hrvatske, 1938.

 

Auf-Franić, Hildegard (ur.). Prostorna studija Studentskog centra Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, 2007.

 

Bajo, Anto. Financiranje visokog školstva i znanosti. Zagreb: Institut za javne financije, 2003.

 

Baletić, Bojan (ur.). Francuski paviljon: prvih 70 godina. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, 2007.

 

Bazala, Albert, et al. (ur.). Sveučilište i politika: prilog našoj savremenoj prosvjetnoj politici. Zagreb: Tipografija, 1923.

 

Bazala, Vladimir. Od kada postoji sveučilište u Zagrebu? Povelja cara i kralja Leopolda I. od 23. rujna 1669. (Knjižnica prijatelja Hrvatskog sveučilišta, sv. 5.). Zagreb: Hrvatsko sveučilišno društvo, 1942.

 

Bazala, Vladimir. „Stopama naše visokoškolske povjestnice“, u: Alma mater Croatica 7/1944., 165-176.

 

Bazala, Vladimir. „Preteče, osnutak i razvoj Sveučilišta u Zagrebu do 1918. godine“, Zbornik za historiju školstva i prosvjete 2/1965., 51-82.

 

Bazala, Vladimir. „O 300-godišnjici Zagrebačkog sveučilišta“, Kritika 8/1969., 642-645.

 

Benković, Vladimir (ur.). Dokumenti iz iseljeništva. Uloga hrvatskih intelektualaca u borbi za slobodnu Hrvatsku. Donja Lomnica: Ekološki glasnik-naklada Vladimir Benković, 2014.

 

Bešker, Inoslav (ur.). Politika, znanost, privreda. U susret kongresima Saveza komunista – komunisti Zagrebačkog sveučilišta. Zagreb: Sveučilišni komitet SKH, 1974.đ

 

Bošnjak, Mladen. O knjižnicama Sveučilišta u Zagrebu, u: Sveučilišni vjesnik – posebna izdanja B – I – 1. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu,  1957., 1-84.

 

Čačković, Juraj pl. (prir.). „Iz staroga Zagreba: kako je izgledao okoliš današnjeg Sveučilišta“, Zagreb: revija Društva Zagrepčana br. 6-2/1934., 173-176.

 

Ćorić, Tomislav. Pola stoljeća Studentskoga centra u Zagrebu. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu – Studentski centar Zagreb, 2007.

 

Čović, Marko,  et al. (ur). Zbornik hrvatskih sveučilištaraca. Zagreb: Matica hrvatska, 1942.

 

Derossi-Bjelajac, Ema, et al. (ur.). Sveučilište i revolucija. Zagreb: Sveučilišni komitet SKH, 1970.

 

Divjak, Blaženka (ur.). Priručnik za uspostavu sustava upravljanja kvalitetom u visokom obrazovanju. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, 2012.

 

Dobronić, Lelja. Zagrebačka akademija = Academia Zagrebiensis: visokoškolski studiji u Zagrebu: 1633. – 1874. Zagreb: Dom i svijet, 2004.

 

Iskorak 2001. Razvojna strategija Sveučilišta u Zagrebu. Teze za raspravu, u: Sveučilišni vjesnik 1-2/2003.

 

Juretić, Biserka – Mladen Perušić. Izložbeni paviljon u botaničkom vrtu. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, 2007.

 

Knežević, Snješka (ur.). Zgrada Sveučilišta u Zagrebu. Postojanost i mijene. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, 2010.

 

Knežević, Snješka (ur.). Zgrada Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu 1913.-2013. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, 2013.

 

Kovačević, Melita – Ana Ružička (ur.). Doktorski studiji u Bolonjskom procesu. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, 2007.

 

Laljak, Stjepan. „Corberonov program za utemeljenje Sveučilišta u Zagrebu“, Zaprešički godišnjak 8/1998., 211-246.

 

Lazibat, Tonći (ur.). Sustavi upravljanja kvalitetom u visokom obrazovanju. Zagreb: Sinergija – nakladništvo, 2005.

 

Luetić, Tihana. Studenti Sveučilišta u Zagrebu (1874-1914): društveni život, svakodnevica, kultura, politika. Zagreb: Srednja Europa, 2012.

 

Luetić, Tihana. Prirodoslovci i matematičari: postanak domaće akademske prirodoslovno-matematičke zajednice u Hrvatskoj. Zagreb: Srednja Europa, 2017.

 

Majer, Vladimir – Ivan Jurković. Međunarodna suradnja Sveučilišta u Zagrebu (1964-1982), u: Sveučilišni vjesnik – posebna izdanja. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, 1982.

 

Muhić, Pavao. Govor o osnovi zakona za sveučilište jugoslavensko. Zagreb: s. n., 1861.

 

Najbar-Agičić, Magdalena. Kultura, znanost, ideologija: prilozi istraživanju politike komunističkih vlasti u Hrvatskoj od 1945. do 1960. na polju kulture i znanosti. Zagreb: Matica hrvatska, 2013.

 

Pavletić, Vlatko (ur.). Preporod hrvatskih sveučilištaraca. Anatomija slučaja Čičak. Zagreb: Posebno izdanje časopisa Kritika, 1971.

 

Petrović, Stevo. Hrvatska Kr. sveučilišna biblioteka. Zagreb: Tisak Kr. zemaljske tiskare, 1913.

 

Polić Bobić, Mirjana (ur.). Republika 61/2005. Tematski broj: Europa sveučilišta, str. 35-89.

 

Polić Bobić, Mirjana (ur.). Prvi koraci u Bolonjskom procesu. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, 2005.

 

Premerl, Tomislav. Zgrada Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, 1999.

 

Rüegg, Walter (ur.). A History of the University in Europe. Sv. 3: Universities in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries (1800-1945). Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

 

Slapničar, Ivan (ur.). Bolonjski proces u Hrvatskoj 2005. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, 2006.

 

Slapničar, Ivan (ur.). Bolonjski proces – Informacije za gospodarstvo. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, 2008.

 

Sorokin, Boris. Zagrebačko sveučilište i njegove reforme. Zagreb: Institut za društvena istraživanja Sveučilišta, 1971.; drugi dio: Borčić, Branko – Vladimir Serdar. Zagrebačko sveučilište i njegove reforme. II. dio. Zagreb: Institut za društvena istraživanja Sveučilišta, 1971.

 

Stipančević, Mario. „Na kavi s banom – pozadina izgradnje zgrade Sveučilišne knjižnice i Zemaljskog arhiva u Zagrebu“, Arhivski vjesnik 56/2013., 173-189.

 

Razvoj i preobrazba Sveučilišta u Zagrebu; Razrada polaznih pretpostavki. Radni materijal Sveučilišta u Zagrebu (2010.). Dostupno na stranicama mreže: http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/O_Sveucilistu/Dokumenti_javnost/Dokumenti/

 

Strohal, Rudolf. Osnutak Hrvatskog sveučilišta u Zagrebu i prvi redoviti slušači: maleni spomen spis prigodom pedesetogodišnjice Hrvatskog sveučilišta. Zagreb: naklada pisca, 1925.

 

Supek, Ivan. Na prekretnici milenija. Zagreb: Prometej, 2001.

 

Šunjić, Marijan, et al. Hrvatsko sveučilište za 21. stoljeće. Idejno rješenje razvoja Sveučilišta u Zagrebu, u: Sveučilišni vjesnik 44/1998., posebni broj.

 

Turković, Vera – Višnja Kabalin Borenić – Ana Ružička. Bolonjski proces u visokom umjetničkom obrazovanju. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, 2007.

 

Vereš, Tomo. „U potrazi za najstarijim hrvatskim sveučilištem“, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 25/1-2/1999., 215-230.