Info Panel
Početna  /  Izvori  /  Bibliografija  /  I.1. Spomenice, godišnjaci i monografije Sveučilišta

I.1. Spomenice, godišnjaci i monografije Sveučilišta

Spomenica na svetčano otvaranje Kralj. sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu, prvoga hrvatskoga, dana 19. listopada 1874. Zagreb: Tiskara Dragutina Albrechta, 1875.

 

Spomenica o 25-godišnjem postojanju Sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu. Zagreb: Tisak Kr. zemaljske tiskare, 1900.

 

Spomenica na sveučilišne svečanosti dne 18., 19. i 20. svibnja 1907. Proslava uspostave nove sveučilišne zastave, 35-godišnjice „Hrvatskog akadem. potpornog društva“ i otkrića Strossmayerovog poprsja u sveučilištnoj auli. Sabrao Julio Kralj. Zagreb: Tisak Milivoja Majcena, 1907.

 

Sveučilište Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca u Zagrebu 1874-1924. Spomenica akademičkog senata. Priredio Dragutin Boranić. Zagreb: Tisak Zaklade Tiskare Narodnih novina, 1925.

 

Godišnjak Sveučilišta Kraljevine Jugoslavije u Zagrebu za školske godine 1924/25 – 1928/29. Zagreb: Tisak Nadbiskupske tiskare, 1929.

 

Godišnjak Univerziteta Kraljevine Jugoslavije u Zagrebu za školske godine 1929/30 – 1932/33. Uredio Albert Bazala. Zagreb: Tiskara Braća Kralj, 1933.

 

Godišnjak Hrvatskoga sveučilišta u Zagrebu za školske godine 1933/34 – 1938/39. Zagreb: Tisak Narodne tiskare, 1940.

 

Spomenica u povodu proslave 300 godišnjice Sveučilišta u Zagrebu. Dva sveska. Uredio Jaroslav Šidak. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu-Tisak Izdavačkog zavoda JAZU, 1969.

 

Sveučilište u Zagrebu. Uredili Davor Delić, et al. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu-Sveučilišna naklada Liber, 1979.

 

Sveučilište u Zagrebu. Uredio Smiljko Sokol. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, 1987.