Info Panel
Početna  /  Vremenska lenta  /  Grafički fakultet

Grafički fakultet

Dugo vremena na našem prostoru nije bilo škole za grafičare, te su se školovali u drugim europskim zemljama i kao gotovi majstori dolazili raditi u tiskarama na našim prostorima. Bez obzira na razvoj grafičke tehnologije, dugi niz godina za grafičku struku školovali su se samo kvalificirani i visokokvalificirani radnici. Tek 1951. godine osnovan je Grafički tehnikum na kojem se počinju školovati grafički tehničari. Ubrzo zatim, na inicijativu Udruženja grafičkih poduzeća Jugoslavije, pokreće se akcija za osnivanje Visoke grafičke škole te se za lokaciju buduće škole odabire Zagreb, a 1959. godine donosi se Zakon o osnivanju Više grafičke škole. Uskoro se pokazala potreba za fakultetskim obrazovanim grafičkim kadrovima, ali je ozbiljnija akcija za osnivanje Grafičkog fakulteta započela tek 1973. godine. 1979. godine Viša grafička škola u Zagrebu kao punopravni član ulazi u sastav Sveučilišta u Zagrebu. 1982. godine osnovan je Zajednički studij grafičke tehnologije za obrazovanj diplomiranih inženjera grafičke tehnologije, najprije uz rad, a 1986. godine i kao redovan studij.

Izvor:  Grafički fakultet. O nama. Povijest.