Info Panel
Početna  /  Vremenska lenta  /  Akademija likovnih umjetnosti
  • akademija likovne umjetnosti

Akademija likovnih umjetnosti

Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu utemeljena je u lipnju 1907. godine kao Kraljevsko zemaljsko više obrazovalište za umjetnost i umjetni obrt, s ustrojnim statutom i naučnom osnovom i redom predavanja na Slikarskom odjelu, Kiparskom odjelu i Odjelu za kandidate učitelje risanja.

Po nacrtima Hermana Bollea sagrađeni su prvi atelijeri u Ilici 85. Nazivi ustanove često su se mijenjali. Od 1941. službeno se zove Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu. Sjedište današnje Akademije u znatno je pregrađenim i dograđenim zgradama na početnoj lokaciji, u dvorištu i parku Ilice 85. Nastava se odvija i u zgradama na Jabukovcu 10 (Nastavnički odsjek), u Zamenhoffovoj 14 (Odsjek za konzerviranje i restauriranje umjetnina) te u prostorijama zgrade u Ilici i Zagorskoj 16 (Odsjek za animirani film i nove medije).

Na Akademiji je od 1926. kratkotrajno djelovala Katedra arhitekture koju je vodio Drago Ibler. S vremenom je Odjel za kandidate učitelje risanja prerastao u Nastavnički odsjek, a godine 1956. službeno je osnovan i Grafički odsjek. Godine 1997. osnovan je Odsjek za restauriranje umjetnina (sada Odsjek za konzerviranje i restauriranje umjetnina) te 1998. godine Odsjek za animirani film (sada Odsjek za animirani film i nove medije). Godine 1997. osnovano je i Usmjerenje za medaljarstvo i malu plastiku unutar dodiplomskoga studija kiparstva. Akademija danas ima šest odsjeka, a 1980. godine ušla je u sastav Sveučilišta u Zagrebu.

Izvor: Ariana Novina. Akademija likovnih umjetnosti. U: Sveučilište u Zagrebu 350 godina./ gl. i odg. ur. Mirjana Polić Bobić. Zagreb, 2019.,  str. 137-141.