Info Panel
Početna  /  1595

Rječnik pet najuglednijih europskih jezika

Naslov: Dictionarium quinque nobilissimarum Europae linguarum : Latinae, Italicae, Germanicae, Dalmatiae [!] et Ungaricae ; Vocabula Dalmatica quae Ungari sibi usurparunt ; Institutio christiana ; Symbolum apostolorum / [Fausti Verantij]. Impresum: Venetiis …

1595 Pročitaj više →

Venecija

Napustivši carsku službu i Prag 1594., Vrančić je radio na svom rječniku. Na nagovor znamenitoga španjolskog isusovca Alfonsa Carrilloa, kojemu je djelo posvetio, priredio je i tiskao Dictionarium quinque nobilissimarum …

1595 Pročitaj više →