Info Panel
Početna  /  Vremenska lenta  /  Geotehnički fakultet

Geotehnički fakultet

Geotehnički fakultet ustrojava i izvodi sveučilišne studije u znanstvenom području tehničkih znanosti, u polju interdisciplinarnih tehničkih znanosti. Osnovan je 1969. kao Viša tehnička rudarska geoistraživačka škola koja je 1990. prerasla u samostalnu sastavnicu Sveučilišta u Zagrebu. Sjedište je Fakulteta u Varaždinu te predstavlja jezgru visokoškolskoga obrazovanja u tehničkom području u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Vizija Geotehničkoga fakulteta pozicionirana je na nacionalnoj razini u skupini vodećih visokoškolskih ustanova specijaliziranih za nastavni, znanstveni i stručni rad u području inženjerstva okoliša.

Bolonjski sveučilišni preddiplomski i diplomski studij Geoinženjerstvo uveden je 2005., a 2012. zamijenjen je preddiplomski sveučilišnim studijem Inženjerstvo okoliša. Studij traje tri godine i nema studijskih usmjerenja. Diplomski sveučilišni studij Inženjerstvo okoliša pokrenut je 2015. godine. Taj studij traje dvije godine i izvodi se u tri studijska usmjerenja: Geoinženjerstvo okoliša, Upravljanje vodama i Upravljanje okolišem.

Izvor: Geotehnički fakultet. U: Sveučilište u Zagrebu 350 godina./ gl. i odg. ur. Mirjana Polić Bobić. Zagreb, 2019., str. 191-193.