Ivanin život

24. listopada 2022.

Tko je bila Ivana Lang?

Ivana Lang – hrvatska skladateljica, pijanistica i glazbena pedagoginja. Bila je iznimno nadarena, svestrana, radoznala i neumorna u svome radu.

 
23. listopada 2022.

Glazbena pedagoginja

Skoro cijeli svoj radni vijek Ivana Lang posvetila je glazbenoj pedagogiji. Odgojila je mnoge generacije pijanista, a međunjima i Ljubomira Gašparovića te Roberta Andresa.

 
22. listopada 2022.

Pijanistica

Prvu poduku iz klavira Ivana Lang dobila je kod ugledne hrvatske pijanistice i klavirske pedagoginje Margite Matz. Diplomirala je u klasi Antonije Geiger-Eichhorn, a potom se usavršavala u Salzburgu na Mozarteumu u klasi Josepha Marxa.

 
21. listopada 2022.

Skladateljica

Kao školovana klaviristica i uspješna pijanistica, Ivana Lang svoj opus posvetila je u najvećem dijelu klavirskim skladbama. Bila je dobra poznavateljica mogućnosti koje nudi klavir te je više od polovice njenoga opusa, koji broji 110 djela, pisano za klavir, bilo kao pojedinačne skladbe ili u ciklusu skladbi.