Impressum

Ustanova: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

 

Autori/uredništvo izložbe:

dr. sc. Tatjana Mihalić

Marina Stanić Palašti, prof.

 

Suradnici na izložbi:

mr. art. Kristina Beck-Kukavčić, prof.

dr. sc. Martina Bratić

Michael Becks

Odjel informacijskih tehnologija NSK (Branimir Matijačić, Filip Lončar)

Odjel zaštite i pohrane NSK – zaštitna snimanja i izrada preslika (Sonja Hrelja, Đuro Singer)

 

Obrada preslika: Zbirka muzikalija i audiomaterijala ; Lorena Ivšak

Izrada virtualne izložbe: Zbirka muzikalija i audiomaterijala

 

Godina objave: 2022.