Literatura

Bratić, Martina (2022.). [Priča o Ivani Lang]. [Neobjavljeno].

Ciprin, Vladimir [C-in] (1937.). Javna priredba Muzičke akademije. Jutarnji list  26, 9018: 11.

Ciprin, Vladimir [C-in] (1945.). Simfonijski koncert orkestra državne opere. Hrvatski narod. 7, 1230: 2.

Hribar, Svjetlana (2012.). U spomen na Tihomila Vidošića i Ivanu Lang. Novi list, 66, 16. IV. 2012.: 36.

J. A. Uz praizvedbu „Groteske“ dne 21. IV. 1944., čitano prije izvedbe. [Ostavština Ivane Lang : popratna građa iz ostavštine Ivane Lang].

Jurkić Sviben, Tamara (2014.).  Ivana Lang – hrvatska skladateljica (o 100-toj obljetnici rođenja 1912.-1982.). U:  Jalžečić, Matea ; Marinčić, Petra (ur.). X. Dies historiae “Žene kroz povijest” : zbornik radova (str. 163-175). Zagreb : Hrvatski studiji.

Kos, Koraljka (2012.). Ivana Lang – povodom stote obljetnice rođenja. Tonovi, 27, 2/60: 85-87.

Krpan, Erika (1975.). Rijetko izvođena djela. Vjesnik, 35(10. XII .1975):  9.

Lučić, Kristina (2002.). Popis skladbi Ivane Lang. Arti musices, 33, 2: 263–288.

Miklaušić-Ćeran, Snježana (2003.). Glazbenica Ivana Lang. Cantus, 121: 64–65.

Miklaušić-Ćeran, Snježana (2012.). Ivana Lang, uspješna glasovirska pedagoginja, pijanistica i zanemarena skladateljica. U: Merkaš, Davor ; Ivan Živanović, ur. (2012.). Ivana Lang, Nepoznatim stazama : ciklus popijevaka za sopran op. 54 = By unknown paths : a cycle of songs for soprano op. 54 (str. V-VII). Zagreb: Muzički informativni centar Koncertne direkcije Zagreb.

Perić-Kempf, Bosiljka (1999.) Intimistički opus Ivane Lang. Vijenac, 7, 136: 40.

Perić-Kempf, Bosiljka (2004.). Večer posvećena zaboravljenoj Ivani Lang. Novi list, 57, 7. VI. 2004.: 17.

Špoljarić, Mirta (2007.). Skladateljica u muškome svijetu. Vjesnik, 72, 25. IX. 2007.: 25.