Info Panel
Početna  /  Tematska zbirka Vukovar u HAW-u

Tematska zbirka Vukovar u HAW-u

Hrvatski arhiv weba (HAW) Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu zbirka je sadržaja preuzetih s weba nastala sa svrhom preuzimanja i trajnog čuvanja online obveznog primjerka. Uz redovito selektivno arhiviranje i povremeno arhiviranje čitave .hr domene, HAW provodi i tematsko arhiviranje odabranih sadržaja s weba koji se odnose na aktualne teme ili događaje od nacionalnog značaja.

U povodu obilježavanja tridesete obljetnice stradanja Vukovara Hrvatski arhiv weba obogaćen je novom tematskom zbirkom Vukovar – 30 godina poslije koja obuhvaća sve javno dostupne online sadržaje vezane uz obilježavanja stradanja grada Vukovara, ali i sadržaje koji su dio suvremene kulture i baštine Vukovara i okolice.