Info Panel

Posvećeno Vukovaru

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu i Gradska knjižnica Vukovar predstavljaju digitalne zbirke i izložbe posvećene Vukovaru i njegovoj kulturno-povijesnoj baštini.

Digitalne zbirke NSK i Digitalne zbirke Gradske knjižnice Vukovar okupljaju raznovrsnu građu koja je objavljena ili nastala u Vukovaru te građu kojoj je tema Vukovar ili su joj autori Vukovarci. Zbirke sadrže vizualnu i kartografsku građu kojom predstavljamo vizure Vukovara u prošlosti i sadašnjosti te knjige, brošure, povijesne dokumente, exlibrise i članke koji su važni za kulturu i povijest grada Vukovara i njegovih stanovnika. 

Dostupne su i tri virtualne izložbe koje je izradila Gradska knjižnica Vukovar. Dvije izložbe predstavljaju znamenite Vukovarce – Nikolu Andrića i Branu Crlenjaka o kojima svakako vrijedi saznati više pregledom izložbi i povezanih digitalnih zbirki. 

             

Izložba Kultura u Vukovaru danas predstavlja ustanove koje danas djeluju u Vukovaru kao čuvari kulture i tradicije te suradnjom,  povezanošću i kvalitetom svojih programa izgrađuju i nose nacionalni i kulturni identitet.

U povodu obilježavanja tridesete obljetnice stradanja Vukovara 2021. godine, u sklopu Hrvatskoga arhiva weba izrađena je tematska zbirka online građe Vukovar – 30 godina poslije. Tematska zbirka izrađena je u suradnji s Gradskom knjižnicom Vukovar. Arhivirani sadržaj obuhvaća sve javno dostupne online sadržaje vezane uz obilježavanja stradanja grada Vukovara ali i sadržaje koji su dio suvremene kulture i baštine Vukovara i okolice.