Info Panel
Početna  /  Znameniti Vukovarci

Znameniti Vukovarci

Gradska knjižnica Vukovar, u suradnji s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu, izradila je dvije virtualne izložbe posvećene znamenitim vukovarskim zavičajnicima – Nikoli Andriću i Brani Crlenjku.

Virtualna izložba Nikola Andrić – Parižanin s Vuke nastala je kao rezultat ostvarenog uspjeha Gradske knjižnice Vukovar na nagradnom natječaju Baština na mreži Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu s ciljem predstavljanja ovog svestranog kulturnog djelatnika u mrežnom okruženju.

Nikola Andrić (Vukovar, 1867.- Zagreb, 1942.), književnik, književni povjesničar, jezikoslovac, prevoditelj, dramaturg, urednik Zabavne biblioteke i prvi počasni građanin Vukovara trajan je predmet zanimanja Gradske knjižnice Vukovar.

U suradnji s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu, Gradskim muzejom Vukovar, potomcima Nikole Andrića i drugim ustanovama i pojedincima prikupljena je slikovna, rukopisna i tiskana građa koja je 2007. godine bila predstavljena na izložbi Parižanin s Vuke – Život i djelo Nikole Andrića uz koju je objavljen i katalog.

Virtualna izložba predstavlja raznolik i opsežan rad Nikole Andrića te ga prikazuje kao osobu velike radne energije i širokih zanimanja, ali baca svjetlo i na njegovo privatno i obiteljsko ozračje. Kronološki je putem izabrane slikovne i tekstualne građe predstavljen njegov životni put te u posebnim cjelinama glavna područja njegovog rada. 

Brane Crlenjak (Vukovar, 1930. – Vukovar, 2014.), profesor književnosti, slikar, kipar, medaljar i povjesničar svojim je umjetničkim i znanstvenim djelovanjem snažno obilježio vukovarsku kulturu. 

Svoj je dar više od šezdeset godina ulagao u likovnu umjetnost, pokazujući strasnu posvećenost i ostvarujući vrhunske domete u slikarstvu, grafici i kiparstvu. Njegov rad u medaljarstvu, koji ga je doveo među najznačajnije hrvatske stvaraoce ove forme male plastike, bio je zapažen i visoko ocijenjen i u međunarodnim razmjerima. Kao kroničar kulturnog života, likovni i književni kritičar, povjesničar vukovarskog ribarstva, urbanizma i arhitekture ostavio je dragocjene pisane tragove o vukovarskoj prošlosti.

Lik i djelo profesora Crlenjaka važna su sastavnica Zavičajne zbirke Gradske knjižnice Vukovar. Tu su prikupljene i obrađene njegove autorske knjige, djela koja je priredio ili ilustrirao, njegove grafičke mape, katalozi samostalnih i skupnih likovnih izložbi na kojima je sudjelovao, a zabilježeni su i članci koje je objavio u brojnim periodičnim publikacijama. U hemeroteci su sabrani raznoliki oblici sitnog tiska, novinskih izrezaka i fotografija, građa koja rječito svjedoči o Crlenjakovoj višedesetljetnoj stvaralačkoj aktivnosti.

Uz dopuštenje i uz pomoć  obitelji Brane Crlenjaka prikupljena je obimna, dijelom neobjavljena i nepoznata, građa o njegovom životu i radu. Dio sabranog materijala je digitaliziran te je, zahvaljujući suradnji Gradskog muzeja Vukovar kao i  potpori Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, pretočen u virtualnu izložbu Brane Crlenjak – Vukovarski Srijemac. Ovom izložbom Gradska knjižnica Vukovar, kao jedan od čuvara kulturnog naslijeđa, želi ostaviti trajan podsjetnik na nesvakidašnja umjetnička i intelektualna pregnuća čovjeka koji je već za života postao neraskidiv dio identiteta Vukovara te ostvario opus važan i za nacionalnu kulturu.