Info Panel
Početna  /  Rat u Hrvatskoj – Vukovar

Rat u Hrvatskoj – Vukovar

Projekt Rat u Hrvatskoj proveden je u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu u razdoblju od 1991. do 1993. godine s ciljem izrade specijalne bibliografije i digitalizacije novinskih članaka o ratnim razaranjima i obnovi hrvatske baštine u hrvatskom i stranom tisku. Riječ je o prvom projektu digitalizacije građe NSK, a primjena tada najsuvremenije dostupne tehnologije svjedoči o želji knjižničara i tadašnje uprave NSK da u jeku Domovinskog rata znanjem i dodatnim naporom uloženim u digitalizaciju građe doprinesu očuvanju podataka i građe.

Rezultat projekta su objavljena bibliografija Rat u Hrvatskoj i digitalizirani novinski članci koji sadrže i niz podataka o ratnim razaranjima baštine u Vukovaru.    

Zbirka knjižnične građe o Domovinskom ratu utemeljena je odlukom Stručnoga vijeća Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu od 9. prosinca 2008. godine. Važnost Domovinskog rata, kao razdoblja koje snažno obilježava povijest hrvatskoga naroda, ogleda se u količini i raznovrsnosti publikacija objavljenih na tu temu u Hrvatskoj i svijetu. Osim što se u njima Domovinski rat obrađuje s gledišta različitih znanstvenih disciplina – povijesti, politologije, vojne znanosti, prava i drugih, različita su stajališta s kojih se pristupa temi, osobito ako se uzmu u obzir izdanja iz šire regije, Europe i svijeta.

Zbog toga je svrha Zbirke okupiti svu relevantnu građu o Domovinskom ratu na jednome mjestu i tako omogućiti što cjelovitiji uvid u ovo složeno i multidisciplinarno područje. Zbirka izgrađena na ovim načelima daje pregled rezultata dosadašnjih istraživanja, a također je koristan izvor za nova istraživanja o Domovinskom ratu.

Zbirka sadrži i važnu knjižničnu građu o Vukovaru koja je, u povodu izložbe Sloboda se njegovim imenom zove, objedinjena u bibliografiji koju je izradio voditelj Zbirke Hrvoje Špac.