Info Panel
Početna  /  Digitalna zbirka Gradske knjižnice Vukovar

Digitalna zbirka Gradske knjižnice Vukovar

 

U sedamdesetoj godini svoga postojanja Gradska knjižnica Vukovar započela je proces digitalizacije knjižnične građe predstavljajući u digitalnom okruženju dio svoga vrijednog fonda u Digitalnoj zbirci Gradske knjižnice Vukovar. Prvom digitalnom zbirkom Knjižnica je predstavila exlibrise koji se odnose na vukovarske vlasnike i umjetnike koji su ih izrađivali, a digitalizacija je nastavljena prijenosom u digitalni oblik knjiga i brošura, novina, priručnika, linoreza, pečata i kartografske građe.