Info Panel
Početna  /  Vremenska lenta  /  Studije figura
  • Hötzendorf: Studije prosjaka i seljaka (GZ NSK)

  • Hötzendorf: Studije prosjaka i seljaka [crtežna poleđini] (GZ NSK)

  • Hötzendorf: Pastiri (GZ NSK)

  • Hötzendorf: Studije seljaka i seljanki (GZ NSK)

  • Hötzendorf: Studije seljaka i seljanki [crtež na poleđini] (GZ NSK)

  • Hötzendorf: Studija pastira (GZ NSK)

  • Hötzendorf: Studije vojnika (GZ NSK)

  • Hötzendorf: Studije vojnika (GZ NSK)

  • Hötzendorf: Studije vojnika [crtež na poleđini] (GZ NSK)

Studije figura

Dva akvarelirana crteža te četiri crteža olovkom prikazuju, kao što i sami njihovi naslovi ukazuju, ljudske figure koje karakterizira brzi potez koji vjerno prenosi ljudski pokret, a boja vješto nadopunjuje trag olovke naglašavajući sigurni potez. Ovoj skupini crteža pripadaju i crteži “Seljanke iz Vukinića” i “Iz godine 1848.”.

 

Ključne riječi: Crteži