Info Panel
Početna  /  Digitalizirana građa  /  Digitalizirana građa drugih ustanova

Digitalizirana građa drugih ustanova

Muzej za umjetnost i obrt: ALPSKI KRAJOLIK

Arhiv za likovne umjetnosti HAZU: Retrospektivne izložbe hrvatske umjetnosti o pedesetoj godišnjici “Strossmayerove galerije” : II. Počeci realizma 1860-1890 (prva faza Nagodbenog perioda)

Arhiv za likovne umjetnosti HAZU: Bilderausstellung – Deutsche Malkunst in Kroatien-Slawonien 1800-1941 : Essegg 1.VI.-15.VI.1941

Arhiv za likovne umjetnosti HAZU: Sto godina osječkoga slikarstva 1850.-1950. : Muzej Slavonije Osijek 1950.

Fundus Muzeja likovnih umjetnosti u Osijeku objavljen u sklopu projekta Hrvatska kulturna baština

O. Švajcer: Romantični elementi u slikarstvu Huga Hötzendorfa. Peristil, 24 (1981), 141-163.

M. Matoković: Osječka crtačka škola. Essehist, 2 (2011), 89-90.

Ž. Španiček: Rudina. Arheološka baština kao konzervatorski problem. Radovi Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Požegi, 2 (2013), 163-174.

Davor Vujčić: Vanja Raduš – portreti. Salon Galerije Antuna Augustinčića, Klanjec, 7. V. – 7. VII. 2010.