Info Panel
Početna  /  O Hötzendorfu  /  Literatura

Literatura

 • Prva izložba dalmatinsko-hrvatsko-slavonska, XXXI podrazred: slikarije, risarije, obrazci i kipotvorine (katalog). Zagreb, 1864. 
 • Heimische Künstler im Kroatischen Kunstpavillon in der Budapester Ausstellung. Die Drau, 29 (1896) 17. V, 4. 
 • I. Kršnjavi: Pogled na razvoj hrvatske umjetnosti u moje doba. Hrvatsko kolo, 1 (1905), 218. 
 • I. Kršnjavi:Uspomene iz Vinkovaca i Osijeka. Jeka od Osijeka (kalendar), 3 (1920), 22–26. 
 • I. Franić: Druga retrospektivna izložba hrvatske umjetnosti. Počeci realizma 1860–1890. Prva faza nagodbenog perioda. Narodne novine, 100 (1934) 102, 4. 
 • A. Schneider: Slavonski pejzažisti. Hrvatska revija, 7 (1934), 281–284. 
 • J. Bösendorfer: Počeci umjetnosti u Osijeku. Osijek, 1935, 7–9. 
 • Retrospektivna izložba Huga Conrada v. Hötzendorfa. Hrvatski list, 16 (1935) 24. II, 14. 
 • A. Plein: Hugo Conrad von Hötzendorf – Gedenkschrift. Osijek 1940.  
 • O. Schweitzer: Hugo Conrad von Hötzendorf. Osječki zbornik, 1 (1942), 60–65. 
 • Lj. Babić: Umjetnost kod Hrvata. Zagreb, 1943, 67–69. 
 • Uz izložbu »Sto godina osječkog slikarstva«. Glas Slavonije, 8 (1950) 24. XII, str. 2.  
 • J. Gojković: Povodom otvorenja izložbe slika Huge Conrada Hötzendorfa. Glas Slavonije, 12 (1954) 28. II, 7. 
 • Izbor djela Galerije slika u Osijeku i Osječki krug, katalog izložbe. Zagreb 1961. 
 • R. Putar: Slavonija, u: Slikarstvo XIX stoljeća u Hrvatskoj, katalog izložbe. Zagreb 1961, 38–39, 199. 
 • K. Firinger: Franjo Konrad von Hötzendorf, drugi učitelj osječke crtačke škole. Osječki zbornik, 9–10 (1965), 130–135. 
 • Hugo Conrad von Hötzendorf. Slavonske šume i ruševine starih gradova, katalog izložbe. Osijek, 1967. 
 • M. Peić: Hrvatski umjetnici. Zagreb, 1968.  
 • S. Gračan: Disciplina romantičarskog nespokojstva. Glas Slavonije, 26 (1969) 18. XII, 11. 
 • M. Peić: Hrvatski slikari i kipari. Slavonija–Srijem. Osijek, 1969, 19–26, 46.  
 • O. Švajcer: Hugo Conrad Hötzendorf. Povodom 100-godišnjice smrti, katalog izložbe. Osijek, 1969.  
 • B. Balen: Slavonski pejzaž XIX i XX stoljeća, katalog izložbe. Osijek, 1975. 
 • O. Švajcer: Romantični elementi u slikarstvu Huga Hötzendorfa. Peristil, 24 (1981), 141-163.
 • O. Švajcer: Hötzendorf. Zagreb, 1982. 
 • O. Švajcer: Domaći i strani slikari XVIII. i XIX. stoljeća u Galeriji likovnih umjetnosti Osijek. Osijek, 1987–1988.
 • O. Švajcer: Likovna kronika Osijeka, 1850-1969., Osijek, 1991.
 • M. Matoković: Osječka crtačka škola. Essehist, 2 (2011), 89-90.
 • Ž. Španiček: Rudina. Arheološka baština kao konzervatorski problem. Radovi Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Požegi, 2 (2013), 163-174.
 • V. Vlašić Jurić: Crteži Huga Conrada von Hötzendorfa u Grafičkoj zbirci Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Zagreb, 2017.