Info Panel
Početna  /  1528

Misali po zakonь rimskoga dvora novo štampani po zakonь novi …

Title: Misali po zakonь rimskoga dvora novo štampani po zakonь novi … Collaborator: Mudrovčić, Antun • Mažuranić, Antun (13. 6. 1805.–18. 12. 1888.) • Štefanić, Matija • Pasini, Maffeo • Bindoni, Francesco, • Modrušanin, Pavao Publication details: Štampani v Benecihь = Stampato in …

1528 Pročitaj više →