Info Panel
1920

Zvane Črnja (rođen u Črnjeni kraj Žminja, 9. listopada 1920.) - 1920

Zvane Črnja rodio se 9. listopada 1920. godine u mjestu Črnjeni kraj Žminja od oca Josipa (Juože) i majke Marije. U matičnoj knjizi rođenih upisan je pod imenom Joannes, kršten …

Pročitaj više →
1921

Črnjin djed Guštin - 1921

Črnjin djed Guštin, poznat kao narodnjak, nakon udaje kćeri preselio se 1921. godine s dva oženjena sina i s unucima u obližnji gradić Kanfanar. Ondje se obitelj razišla te se …

Pročitaj više →
1926

Osnovno školovanje - 1926

Svoje je školovanje Črnja započeo u zavičaju, Žminju, gdje je završio talijansku osnovnu školu kao Giovanni Cergna; naime Žminj je u to vrijeme bio pod okupacijom Kraljevine Italije te Hrvatskih …

Pročitaj više →
1931

Preseljenje u Bosnu - 1931

Črnjin otac, Josip, prebjegao je s cijelom obitelji u Jugoslaviju smjestivši se najprije u Bijeljini (Bosna), gdje se Zvane, pod imenom Ivan Črnja, radi svladavanja štokavskog jezika i prilagodbe u …

Pročitaj više →
1940

Srednjoškolsko obrazovanje - 1940

Zvane Črnja završio je srednju građevinsku školu i trgovačku akademiju u Sušaku. Upisao se na Ekonomsko-komercijalnu visoku školu u Zagrebu, no studij nije priveo kraju već ga prekida kako bi …

Pročitaj više →
1944

Glasilo Hrvatski list - 1944

Na Barbanštini pokreće Hrvatski list, glasilo JNOF-a za okrug Pulu i uređuje ga do oslobođenja Istre. Književne priloge u tim novinama, pisane čakavštinom, potpisivao je pseudonimom Osip Suri. Svaki primjerak …

Pročitaj više →
1945

Glas Istre - 1945

Glavni je urednik Glasa Istre u Rijeci. Novine su pokrenute kao glasilo Narodnooslobodilačke fronte za Istru u srpnju 1943. Izlazile su kao mjesečnik, tjednik, dvotjednik, a od 1969. kao dnevnik …

Pročitaj više →
1949

Goli otok - 1949

Zvane Črnja završio je na Golom otoku. Komunističke vlasti ga uhićuju te nekoliko mjeseci provodi na otoku, od 5. svibnja 1949. do 1. listopada 1949. godine.         …

Pročitaj više →
1959

Ivan ili Zvane Črnja? - 1959

Mjesnom narodnom odboru Žminj uputio je molbu u kojoj traži da mu se izda potvrda da su Ivan i Zvane Črnja ista osoba. Naime, kada ga je otac upisivao u …

Pročitaj više →
1968

Časopis Dometi - 1968

Črnja postaje 1968. urednik časopisa za kulturna i društvena pitanja Dometi. Časopis Dometi izlazio je u Rijeci s različitom učestalosti – mjesečno, dvomjesečno, tromjesečno i polugodišnje. Počeo je izlaziti kao …

Pročitaj više →
1969

Čakavski sabor - 1969

Zvane Črnja glavni je pokretač i inicijator osnivanja kulturne udruge Čakavski sabor. Glavna djelatnost udruge je organiziranje znanstvenih i stručnih skupova, izdavačke djelatnosti, njegovanje čakavštine kao jezičnog i dijalektalnog idioma …

Pročitaj više →
1977

Aleja glagoljaša - 1977

Aleja glagoljaša je podignuta kao poseban projekt Čakavskog sabora u razdoblju od 1977. do 1985. Predstavlja spomen-obilježje glagoljašima i glagoljaštvu, postavljena je uz odvojak ceste od Roča do Huma u …

Pročitaj više →
1979

Istra kroz stoljeća - 1979

Unutar izdavačke djelatnosti Čakavskog Sabora pokrenuta je reprezentativna antologijsko-enciklopedijska edicija (kolana) Istra kroz stoljeća, jedan od najvažnijih izdavačkih projekata u istarskom nakladništvu proteklih desetljeća. Prema tom projektu javnosti je predočena …

Pročitaj više →
1991

Odlazak istarskog velikana - 1991

Zvane Črnja umro je u Zagrebu 26. veljače 1991. godine. Ostat će zapamćen kao jedan od najvažnijih hrvatskih pisaca iz Istre XX. stoljeća. Kroz svoj rad isticao se u esejistici, …

Pročitaj više →
2007

Nagrada „Zvane Črnja“ - 2007

Njemu u čast nazvana je hrvatska književna nagrada „Zvane Črnja“, koja se dodjeljuje za najbolju hrvatsku knjigu eseja. Dodjeljuje se jednom godišnje u spomen na hrvatskoga književnika, kulturologa i publicista, …

Pročitaj više →