Info Panel
Početna  /  O izložbi

O izložbi

Virtualna izložba Zvane Črnja izrađena je u Državnom arhivu u Pazinu u suradnji sa Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu, povodom 100. obljetnice rođenja Zvane Črnje, jednog od najvažnijih hrvatskih pisaca iz Istre XX. stoljeća. Kroz svoj rad isticao se u esejistici, kulturologiji, ali i u filmologiji. Na hrvatskoj književnoj sceni ostao je zapamćen kao esejist, kulturolog, scenarist, novinar, a kao filmski dramaturg radio je na scenarijima te pisao filmske kritike i komentare, a u književnosti je ostao zapamćen i kao urednik. Za potrebe izložbe korišteno je arhivsko gradivo i knjižnična građa Državnog arhiva u Pazinu, arhivsko gradivo Hrvatskog državnog arhiva i Župnog ureda u Žminju, digitalna zbirka Alda Klimana te građa o Zvani Črnji koju posjeduje Čakavski sabor u Žminju.

 

IMPRESSUM

Ustanova: Državni arhiv u Pazinu

Autorica izložbe: Anamarija Kurelić

Tehnički urednik: Sebastijan Legović

Digitalizacija građe: Jakov Kmet

 

IZJAVA O ODGOVORNOSTI

Isključivu odgovornost za sadržaj i korištenu građu u izradi virtualne izložbe snose autori/odgovorna ustanova. Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu ne snosi odgovornost za moguću upotrebu podataka i slikovnog materijala objavljenih u izložbi. Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz korištenja ili je na bilo koji način vezana uz korištenje sadržaja izložbe.