Info Panel
Početna  /  1515

Machinae nova = Nove naprave

Djelo Machinae novae sadrži 49 slika velikog formata uz koje je opisano 56 različitih uređaja i tehničkih konstrukcija, a popratni komentari dani su na pet jezika: latinskom, talijanskom, španjolskom, francuskom i njemačkom.

1515 Pročitaj više →