Info Panel
Početna  /  Velikani  /  Zbirka Šantić
  • Ante Šantić, dekan u akademskoj godini 1978./1979. i 1979./1980.

Zbirka Šantić

Ante Šantić rođen je u Novom Sadu 12. XI. 1928., a umro je u Zagrebu 18. VI. 2008. godine. Diplomirao je 1953. na Tehničkom fakultetu te doktorirao 1966. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu. Od 1954. do 1970. godine radio je kao konstruktor elektroničke instrumentacije u Institutu za elektroprivredu, gdje je 1959. godine postao voditelj Laboratorija za slabu struju, razvijao područje biomedicinske elektronike i prvi elektroencefalograf na području Istočne Europe. Na Elektrotehničkom fakultetu zaposlio se 1970. godine, gdje je postao redoviti profesor 1975. godine, a dužnost dekana vršio je od 1978. do 1980. godine. U nastavu je uveo više kolegija, od kojih su najznačajniji Biomedicinska elektronika i Elektronička instrumentacija. Profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu postao je 2008. godine.

Šantić, Ante. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 13. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=59334>.

Zbirkom su predstavljene fotografije i dokumenti te pregled publikacija Ante Šantića.

Izvor fotografija i arhivske građe: osobna zbirka obitelji Šantić, arhiv FER-a

Izvor publikacija: Središnja knjižnica FER-a

Cjelovite publikacije dostupne su u digitalnom obliku na portalu Vizbi.UNIZG