Info Panel
Početna  /  Stara građa  /  Stara i vrijedna građa
  • Stara i vrijedna građa

Stara i vrijedna građa

Zbirka »Stara i vrijedna građa« FER-ova je kulturna baština u kojoj se zrcali i razvoj Fakulteta i društveno-političke okolnosti u kojima je nastao i mijenjao se. Zbirka uključuje časopise, stručne knjige, referentnu građu te doktorske disertacije.