Info Panel
Početna  /  Središnja knjižnica  /  Središnja knjižnica FER-a
  • Poster objavljen prigodom obilježavanja 60. godišnjice djelovanja Središnje knjižnice FER-a

Središnja knjižnica FER-a

60 godina postojanja Središnje knjižnice FER-a

Rani počeci

Temelje Središnje knjižnice FER-a nalazimo još u Kraljevskoj tehničkoj visokoj školi (1918.) u čijem je sastavu djelovala i Knjižnica smještena u prizemlju Obrtne škole u Zagrebu. Prva knjiga upisana je u inventarnu knjigu 7. siječnja 1920. godine, a prvi knjižničar bio je dr. Franjo Dejak. Godine 1926. Kraljevska tehnička visoka škola priključuje se sastavu Sveučilišta u Zagrebu kao Tehnički fakultet, a Knjižnica Tehničkog fakulteta djeluje do 1956. godine, kad je došlo do osamostaljenja četiriju sastavnica te osnivanja Elektrotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (ETF).

Centralna knjižnica Elektrotehničkog fakulteta

Već 1959. godine javila se inicijativa za osnivanje knjižnice Elektrotehničkog fakulteta, i to na prijedlog profesora Radenka Wolfa, tadašnjeg povjerenika za Knjižnicu na Elektrotehničkom fakultetu. Na 47. redovnoj sjednici Fakultetskog vijeća 31. listopada 1959. godine usvojen je prijedlog profesora Wolfa, a 4. studenoga 1960. godine donesena je odluka da se Knjižnica Elektrotehničkog fakulteta odvoji od Knjižnice Tehničkog fakulteta. Knjižnični fond tad je podijeljen prema znanstvenim područjima te je dogovoreno da Centralna knjižnica ETF-a preuzme svu građu koja pokriva područje elektrotehnike, građu koja je nabavljena sredstvima Elektrotehničkog fakulteta te dio referentne zbirke. Gotovo godinu dana poslije, u listopadu 1961. godine, zaposleni su prvi djelatnici Knjižnice: voditeljica Centralne knjižnice Marija Pavunić te knjižničar Mirko Prekrit. Posuđivanje knjiga počelo je 3. siječnja 1962. godine, a fond se sastojao od 2540 svezaka knjiga i 660 svezaka časopisa. Centralna knjižnica ETF-a osnovana je u razdoblju koje su obilježile mnoge promjene u industriji, znanosti i tehnologiji. Zbog naglog razvoja gospodarskih djelatnosti te pojave važnih tehnoloških izuma javila se potreba za informiranjem o istraživanjima i znanstvenim dostignućima, pa se i objavljuje sve više tehničke literature te referentnih časopisa. U takvom društvenom kontekstu Centralna je knjižnica imala važan zadatak: obrađivala je i popisivala stranu literaturu, nabavljala stručnu literaturu, pratila izdavačku djelatnost, izrađivala kataloge te obavljala informacijsku djelatnost.

Središnja knjižnica Fakulteta elektrotehnike i računarstva

U godinama koje slijede fakultetska knjižnica mijenja naziv te je 2002. godine preimenovana u Knjižnicu Fakulteta elektrotehnike i računarstva, a 2011. godine mijenja naziv u Središnju knjižnicu Fakulteta elektrotehnike i računarstva. Sukladno promjenama koje je u knjižničnu djelatnost donio razvoj i primjena informacijsko-komunikacijskih tehnologija te informatizacije društva općenito, mijenja se i poslovanje, ali pridržavajući se načela struke i poštivajući potrebe svojih korisnika. Središnja knjižnica danas sastoji se od središnje knjižnične zbirke te dislociranih zbirki 12 fakultetskih zavoda, a fond broji gotovo 72.000 primjeraka knjižne građe te 95.000 svezaka časopisa.

Cjeloviti tekst o povijesti Središnje knjižnice objavljen je na portalu Topoteka Sveučilišta u Zagrebu.