Vokalna lirika

Ivana Lang ponajviše je skladala manje forme, u kojima je klavir uvijek imao središnje mjesto – bilo to u vidu skladbi za solo klavir ili kao prateći instrument. U vokalnoj lirici ističu se brojne popijevke za glas ili solo instrument na tekstove poznatih hrvatskih pjesnika i književnika, ali i na stihove iz istarske narodne poezije.

Tako je, primjerice, ciklus pjesama Bezimenoj, op. 75 za muški glas i klavir nastao na tekst Vanje Radauša, a popijevka Murve, op. 1 (posvećena Marijani Radev) te Oblak se gubi pisane su na tekstove Dragutina Domjanića.

Više je pjesama uglazbila na tekstove Vesne Parun, poput ciklusa pjesama Crna maslina, op. 49, Tri pjesme za alt, violu i klavir, op. 94 (Stablo, Povratak, Ljubomor) te Maslinov gaj op. 107 za mezzosopran i harfu. Uglazbila je i nekoliko Matoševih pjesama, između ostalih i poznatu Utjehu kose, op. 4.

Na temeljima istarske poezije nastale su popijevke Pet istarskih pjesama, op. 32 te Bilo vavek veselo, op. 41.

Treba istaknuti i uspjele cikluse pjesama za sopran i klavir Nepoznatim stazama, op. 54 (šest pjesama za sopran i klavir) te Otuđen san, op. 57 (četiri pjesme za alt i klavir), a sve na stihove Filipa Valjala.

Pregledajte