Prvo izvedeno djelo – Groteska op. 11

Zanimljiv je podatak da je prvo izvedeno djelo Ivane Lang, unatoč prevladavajućem klavirskom opusu, bilo orkestralno. Skladba Groteska op. 11 u svojoj prvotnoj verziji pisana je za klavir, a kasnije je instrumentirana.

Iako se navodi da je djelo praizvedeno 1945. (Miklaušić-Ćeran: Cantus, 2003, 121), prema članku u Hrvatskom narodu iz 1945., tamo nema navoda o tomu. Ipak, Podlistak Gospodarstva od 10. siječnja 1945. piše da se skladateljica Lang prvi put predstavlja skladbom Groteska, koju je izveo orkestar Hrvatske državne opere 5. siječnja 1945., na koncertu Zagrebačke filharmonije pod ravnanjem Borisa Papandopula.

Zanimljiv je osvrt Vladimira Ciprina koji je tom prigodom objavljen u listu Hrvatski narod:

Izvedba skladateljice Lang bila je ne samo izvrstno ostvarenje dirigenta i orkestra, nego i tehničko-izražajnih mogućnosti i baratanje orkestralnim bojama same skladateljice. Već samim davanjem naziva djelu autor nije bio sklon nekoj odredjenoj formi, već je dao maha svojoj mašti, koju je ostvario u nizu fraza, koje su nosile oznake izrazitih modernističkih strujanja prošlih desetljeća. Ivana Lang pokazala je dobro baratanje alatom. Stoga bismo htjeli upoznati njezin osjećajni sviet kao skladateljice. A taj pobudjuje zanimanje, osobito kad se radi o ženi!

(Ciprin, 1945)

S druge strane, zanimljiv je podatak koji se javlja zapisan crvenom tintom na malom papiru uz ostavštinu Ivane Lang s naslovom Uz praizvedbu „Groteske dne 21.IV.1944. : čitano prije izvedbe, što nas upućuje da bi ipak praizvedba, i to radijska, mogla biti datirana ranije, u 1944. godinu.

Pregledajte