Info Panel
Početna  /  Vremenska lenta  /  Osječka risarska škola

Osječka risarska škola

Sve bržim razvojem građanskog društva uviđa se potreba za podizanjem kvalitete obrtničkih proizvoda. Zahtjevi naručitelja bili su sve profinjeniji što podrazumijeva i veća likovna umijeća u realizaciji istih. Spoznaja da je umijeće crtanja jedan od značajnijih preduvjeta za podizanje obrtništva na višu razinu rezultiralo je pridavanjem veće pažnje umjetničkoj naobrazbi od najranije dobi. U Austriji su te ideje bile provođene već sredinom 18. stoljeća, a u desetljećima koja slijede proširile su se i na ostale zemlje unutar Monarhije. Cilj tih nastojanja nije bio da se mladi pripreme za buduće umjetnike, već da se „uzmogne načiniti crteže koji su potrebni u mnogim prilikama za raznovrsne svrhe; crteže koji su potrebni raznim obrtima ili mogu poslužiti njihovom boljem usavršavanju“. Kao rezultat tih nastojanja javlja se otvaranje crtačkih škola i u Hrvatskoj, od kojih je prva otvorena u Zagrebu 1781. godine dok je risarska škola u Osijeku svojim radom započela početkom 1800. godine o čemu više piše M. Matoković: Osječka crtačka škola [URL članka]. Unatoč financijskim poteškoćama, osječka je škola od samog početka djelovanja pridonijela uspjehu u obrazovanju mladih što je s vremenom rezultiralo većom likovnom kvalitetom mladih obrtnika u tom gradu. Godine 1826. vođenje Gradske risarske škole preuzima Franjo Conrad von Hötzendorf, otac Huga Conrada von Hötzendorfa.

H. C. von Hötzendorf vođenje Gradske risarske  škole u Osijeku preuzima u siječnju 1841. godine nakon smrti oca i tu dužnost obnaša tijekom cijelog svog života, do 28. veljače 1896. godine. Uz vođenje škole 1867. godine otvorio je privatnu crtačku školu. Hugo Conrad von Hötzendorf bio je vrstan pedagog i istaknuti slikar što je pridonijelo visokoj i stručnoj razini škole. 

 

Ključne riječi: Biografske crticeCrtačke škole