Info Panel
Početna  /  Digitalizirana građa  /  Breviarium Romanum = [Baromićev brevijar]

Breviarium Romanum = [Baromićev brevijar]

Naslov: Breviarium Romanum.
Impresum: Vь Benecihь : Po meštrê Andrêe Torižanê Ažul č·u·p·v [1493]
Materijalni opis: [8], [527] listova ; 16° (16 cm).
Napomena: Incipit s naslovom na listu 65r (sign. i): V ime b[og]a vs[e]m[o]guĉega o[t]ca i sina i d[u]ha sv[e]tago || am[e]n početie brьvêla || pozakonu rimskoga dvor||a i crkve b[o]ž[a]n[sk]ihь a[posto]lь p[e]tr||a i p[a]vla … • Kolofon na listu 512 r (sign. mmm8): Svršenie brviêlihrь||vackihь stampani vь || benecihь po- || meštrê and||rêe torižanê izažul||ê koreženi popre blaži || baromiĉi kan[o]n[i]gi crik||ve senьske nadni vi [13] mi||seca marča č·u·p·v [1493] = Hunc breviariu[m] || i[m]pressit magister An||dreas de thoresanis || de asula die 13 marcii || 1493., na istoj strani lista nalazi se i Torresanijev tiskarski • Sign.: [8] a-z8 [et]8 [cum]8 [rum]8 aa-ii8 kk4 ll-zz8 [et et]8 [cum cum]8 [rum rum]8 aaa-eee8 fff4 ggg-lll8 a12 b8 v4 (abvg)8 • Tipografske signature označene nizom latiničkih slova i glagoljičkim slovima • Folijacija brevijara glagoljičkim slovima u gornjem desnom uglu, folijirani samo listovi od 1 do 496, listovi kalendara nisu folijirani • Nedostaje cijeli svežnjić mmm, na kojem se nalazi i kolofon
Signatura: RI-16°-1
Sadržaj: Kalendar (2r-8v); I. Brevijar (1r-500v) s pojedinim svojim dijelovima: a) psalterij (1r-64v); temporal (65r-284v); sanktoral (285r-456v); komunal (457r-496v); rubrika na svežnjiću koji nedostaje u knjižnom bloku (481r-488r); II. Ritual (501r-512v); III. Misal (513r-527v)
Jezik: hrvatski
Mjesto izdavanja: Venecija
Mjesto tiskanja: Venecija
Pismo: glagoljica
Format: image/jpeg
Vrsta: knjiga • stara knjiga • inkunabula
Prava: Javno dobro
Identifikatori NSK: 000963639
Pristup: Glagoljica.hr
 
 
Baromićev brevijar četvrta je po starosti (treća među sačuvanima) hrvatska inkunabula. Tiskan je glagoljicom u Veneciji 13. ožujka 1493. godine u tiskari Andrije Torresana (Andreas de Thoresanis), a priredio ga je za tisak Blaž Baromić (o. 1440.– o. 1505.), kanonik senjskoga kaptola. Po njemu se brevijar i zove. Slova su jednake veličine, a knjiga obiluje ligaturama oblikovanima posebnom tehnikom koju u literaturi nazivaju Baromićeva tehnika lomljenih ligatura. Potpuni brevijar sadržava 544 lista, tiskan je dvostupačno, sa po 32–33 retka na stranici, ima dva kolofona, hrvatski i latinski. Sadržava potpuni (plenarni ) časoslov (kalendar, psaltir, temporal, sanktoral, komunal, rubrike), a tim uobičajenim tekstovima dodani su dijelovi misala i rituala. Sačuvalo se pet primjeraka, a jedini cjeloviti nalazi se u rumunjskome gradu Sibiuu.