Info Panel
Početna  /  Digitalizirana građa  /  [Senjski glagoljski misal 1494.]

[Senjski glagoljski misal 1494.]

Naslov: [Senjski glagoljski misal 1494.]
Impresum: [Senj] : Biše štampani … od domina Blaža Baromiĉa i domina Salvestra Bedričiĉa i žakna Gašpara Turčiĉa, č u p g miseca avgusta danь ž [7. 8. 1494.].
Materijalni opis: 
Napomena: Glavni stvarni naslov preuzet iz faksimilnog pretiska izvornika • Izvornik digitaliziran • Primjerak koji je digitaliziran manjkav je (ima 148 listova, nedostaju incipit i kolofon) • [Senjski glagoljski Misal 1494.] /urednici Milan Moguš i Anica Nazor. – Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 1994. • Aszboth, Oskar. Senjski glagoljski misal iz 1494., u: Senjski zbornik 23 (1996), str. 59-84
Opis: Izvornik u vlasništvu Samostana sv. Frane u Cresu, digitaliziran je suradnjom Samostana i Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu u sklopu projekta Hrvatska glagoljica. 
Jezik: hrvatski
Godina izrade preslike: 2017.
Mjesto izdavanja: Senj
Mjesto tiskanja: Senj
Pismo: glagoljica
Format: image/jpeg
Vrsta: stara knjiga • knjiga
Identifikatori NSK: 000980865
Pristup: Glagoljica.hr
 
 
Glagoljski misal “po zakonu Rimskoga dvora” prva je od ukupno sedam knjiga tiskanih u senjskoj tiskari. Ujedno je to i prva glagoljska inkunabula za koju se pouzdano zna da je tiskana na hrvatskom tlu, što je utvrđeno prema kolofonu.: č u p g [1494] miseca avgusta danь ž [7] || ovi misali biše početi i s||vršeni vseni kraljujuĉi ta||da svitlomu kralju ug[a]rs||komu Ladislavu i sideĉi || tada na prest[o]lê apusto||lskomь svet[o]mu o[t]cu Aleks||andru papi Šest[o]mu. A biše štampani s dopuĉenemь i vo||lju g[ospodi]na B[og]a od d[o]mina Blaža B||aromiĉa i domina Salvest||ra Bedričiĉa i žakna Gašp||ara Turčiĉa B[og]ь nasь spasi. Amen. Sačuvana su tri primjerka senjskoga glagoljskog misala, koji su pohranjeni u Petrogradu (Nacionalna knjižnica), u Budimpešti (Nacionalna knjižnica) i na Cresu (franjevački samostan). Misal je tiskan dvobojno i dvostupačno na hrvatsko-crkvenoslavenskom jeziku i sadrži: kalendar, temporal, red mise, čin mise, zavjetne i mrtvačke mise, komunal, sanktoral i obredne tekstove. Tiskali su ga Blaž Baromić, SIlvestar Bedričić i Gašpar Turčić.