Info Panel
Početna  /  1914  /  ožujak

31. ožujka 1914., Sastanak njemačkog cara i talijanskog kralja

Dostupni naslovi novina: Agramer Tagblatt Jutarnji list (Zagreb. 1912) Novosti (Jugoslavenska štampa) Obzor (Popodnevno izd.)

1914 Pročitaj više →

30. ožujka 1914., Poplave uz Savu i Dunav

Dostupni naslovi novina: Agramer Tagblatt Novosti (Jugoslavenska štampa) Obzor (Popodnevno izd.)

1914 Pročitaj više →

29. ožujka 1914., Žrtve talijanske kulture u Trstu

Dostupni naslovi novina: Jutarnji list (Zagreb. 1912) Novosti (Jugoslavenska štampa) Sloga (Karlovac) Svjetlost (Vinkovci) Virovitičan (Virovitica. 1899)

1914 Pročitaj više →

28. ožujka 1914., Kraljevska sveučilištna knjižnica u Zagrebu

Godine 1914. hrvatske su novine donosile vijesti o novoj zgradi Kraljevske sveučilištne knjižnice u Zagrebu koja je dovršena 1913. godine. Ilustrovani list u broju 13 (1914.) donosi veliku reportažu pod …

1914 Pročitaj više →

27. ožujka 1914., Sprovod Bude Budisavljevića

Budisavljević, Bude, pisac i publicist (Bjelopolje, 29. VII. 1843 – Zagreb, 22. I. 1919). Obavljao više visokih vojnih i administrativnih dužnosti, npr. velikog župana u Bjelovarsko-križevačkoj županiji, Ličko-krbavskoj županiji i Zagrebu. Bio je zastupnik u …

1914 Pročitaj više →

26. ožujka 1914., Novi Reis-ul-ullema u Bosni i Hercegovini

Džemaludin Čaušević (Arapuša, kraj Bosanske Krupe, 28. prosinca 1870. –Sarajevo, 28. ožujka 1938.), imam, vjerski prvak bosanskohercegovačkih muslimana u 20. stoljeću. S Muhamedom Pandžom prevodi Kur’an na hrvatski jezik što je prvi prijevod Kur’ana na jedan južnoslavenski jezik. Izvor: http://hr.wikipedia.org/wiki/D%C5%BEemaludin_%C4%8Cau%C5%A1evi%C4%87   Izvori: Novosti, …

1914 Pročitaj više →

25. ožujka 1914., Kandidatura bana Ivana Skerlecsa za izbore

Dostupni naslovi novina: Jutarnji list (Zagreb. 1912)

1914 Pročitaj više →

24. ožujka 1914., Žrtve talijanske “kulture” u Trstu

Izvori: Novosti, 24. ožujka 1914., Ilustrovani list, 28. ožujka 1914. Dostupni naslovi novina: Agramer Tagblatt Jutarnji list (Zagreb. 1912) Novosti (Jugoslavenska štampa) Obzor (Popodnevno izd.)

1914 Pročitaj više →

23. ožujka 1914., Izložba “O povjesti i razvoju kr. sveuč. biblioteke u Zagrebu”

Dostupni naslovi novina: Agramer Tagblatt Novosti (Jugoslavenska štampa) Obzor (Popodnevno izd.)

1914 Pročitaj više →

22. ožujka 1914., Vijest o smrti A. G. Matoša

  Dostupni naslovi novina: Jutarnji list (Zagreb. 1912) Novosti (Jugoslavenska štampa) Sloga (Karlovac) Svjetlost (Vinkovci) Vinkovce und Umgebung Virovitičan (Virovitica. 1899)

1914 Pročitaj više →

21. ožujka 1914., Državni proračun za godinu 1914.-1915.

Dostupni naslovi novina: Agramer Tagblatt Ilustrovani list (Zagreb) Jutarnji list (Zagreb. 1912) Karlovac Nezavisnost (Bjelovar) Novi Banovac Novosti (Jugoslavenska štampa) Obzor (Popodnevno izd.) Općinski upravnik

1914 Pročitaj više →

20. ožujka 1914., Prosvjedna skupština na Sušaku

    Dostupni naslovi novina: Agramer Tagblatt Jutarnji list (Zagreb. 1912) Novosti (Jugoslavenska štampa) Obzor (Popodnevno izd.)

1914 Pročitaj više →

19. ožujka 1914., Zakrabuljeni napadači na Radničkom dolu

Dostupni naslovi novina: Agramer Tagblatt Hrvatski narod Jutarnji list (Zagreb. 1912) Novosti (Jugoslavenska štampa) Obzor (Popodnevno izd.) Pučki prijatelj (Krk) Radnička sloga

1914 Pročitaj više →

18. ožujka 1914., Smrt Antuna Gustava Matoša

Dostupni naslovi novina: Agramer Tagblatt Jutarnji list (Zagreb. 1912) Novosti (Jugoslavenska štampa) Obzor (Popodnevno izd.)

1914 Pročitaj više →

17. ožujka 1914., O ekspropriacionom zakonu

Dostupni naslovi novina: Agramer Tagblatt Jutarnji list (Zagreb. 1912) Novosti (Jugoslavenska štampa) Obzor (Popodnevno izd.)

1914 Pročitaj više →

16. ožujka 1914., Prosvjedna skupština na Sušaku

Dostupni naslovi novina: Agramer Tagblatt Novosti (Jugoslavenska štampa) Obzor (Popodnevno izd.)

1914 Pročitaj više →

15. ožujka 1914., Poduka u cičoj zimi

Dostupni naslovi novina: Dom i sviet Jutarnji list (Zagreb. 1912) Novosti (Jugoslavenska štampa) Sloga (Karlovac) Svjetlost (Vinkovci) Vinkovce und Umgebung Virovitičan (Virovitica. 1899)

1914 Pročitaj više →

14. ožujka 1914., Velázquezova Venera ispred ogledala razderana

  “Nema gotovo dana, a da ne čujemo za kakovo nedjelo engleskih pobornica za ženska prava, kojima hoće prisiliti mjerodavne faktore, da ispune njihove zahtjeve za ženska prava. No kako ti …

1914 Pročitaj više →

13. ožujka 1914., Narodna čitaonica Riječka

Dostupni naslovi novina: Agramer Tagblatt Jutarnji list (Zagreb. 1912) Novosti (Jugoslavenska štampa) Obzor (Popodnevno izd.)  

1914 Pročitaj više →

12. ožujka 1914., Gostovanje The Brussels String Quarteta

Dostupni naslovi novina: Agramer Tagblatt Hrvatski narod Jutarnji list (Zagreb. 1912) Novosti (Jugoslavenska štampa) Obzor (Popodnevno izd.) Pučki prijatelj (Krk) Židovska smotra  

1914 Pročitaj više →

11. ožujka 1914., Velika nesreća od lavine

Dostupni naslovi novina: Agramer Tagblatt Jutarnji list (Zagreb. 1912) Novosti (Jugoslavenska štampa) Obzor (Popodnevno izd.)

1914 Pročitaj više →

10. ožujka 1914., Pijana vojnička ophodnja

Dostupni naslovi novina: Agramer Tagblatt Jutarnji list (Zagreb. 1912) Novosti (Jugoslavenska štampa) Obzor (Popodnevno izd.)

1914 Pročitaj više →

9. ožujka 1914., Kriva “Zdrava Marija”

Dostupni naslovi novina: Agramer Tagblatt Jutarnji list Novosti (Jugoslavenska štampa) Obzor (Popodnevno izd.)

1914 Pročitaj više →

8. ožujka 1914., Hrv. nar. straža u Sisku

Dostupni naslovi novina: Jutarnji list (Zagreb. 1912) Novosti (Jugoslavenska štampa) Sloga (Karlovac) Svjetlost (Vinkovci) Vinkovce und Umgebung  

1914 Pročitaj više →

7. ožujka 1914., Gradska knjižnica u Berlinu

Dostupni naslovi novina: Agramer Tagblatt Ilustrovani list (Zagreb) Jutarnji list (Zagreb. 1912) Karlovac  Nezavisnost (Bjelovar) Novosti (Jugoslavenska štampa) Obzor (Popodnevno izd.) Općinski upravnik    

1914 Pročitaj više →

6. ožujka 1914., Kalendar Jurek Cmok

Dostupni naslovi novina: Agramer Tagblatt Jutarnji list (Zagreb. 1912) Novosti (Jugoslavenska štampa) Obzor (Popodnevno izd.)    

1914 Pročitaj više →

5. ožujka 1914., Žminjsko društvo za štednju i zajmove

Dostupni naslovi novina: Agramer Tagblatt Hrvatski narod  Jutarnji list (Zagreb. 1912) Novosti (Jugoslavenska štampa) Obzor (Popodnevno izd.) Pučki prijatelj (Krk) Radnička sloga Virovitičan (Virovitica. 1899)

1914 Pročitaj više →

4. ožujka 1914., Promjene u školstvu

Dostupni naslovi novina: Agramer Tagblatt Jutarnji list (Zagreb. 1912) Novosti (Jugoslavenska štampa) Obzor (Popodnevno izd.)    

1914 Pročitaj više →

3. ožujka 1914., Članovi albanskog dvora u Draču

Dostupni naslovi novina: Agramer Tagblatt Jutarnji list (Zagreb. 1912) Novosti (Jugoslavenska štampa) Obzor (Popodnevno izd.)    

1914 Pročitaj više →

2. ožujka 1914., Vinski sajam u Zagrebu

Dostupni naslovi novina: Agramer Tagblatt Novosti (Jugoslavenska štampa) Obzor (Popodnevno izd.)  

1914 Pročitaj više →

Provala vulkana Sakurajima

Sakurajima je jedan od najaktivnijih vulkana u Japanu. Vulkan se nalazio na istoimenom otočiću u zaljevu Kagoshima koji se nakon velike erupcije 1914. godine spojio s kopnom. Dom i sviet, …

1914 Pročitaj više →

1. ožujka 1914., Armin Pavić

Pavić, Armin, hrv. knjiž. povjesničar (Požega, 29. III. 1844 – Zagreb, 11. II. 1914). Gimnaziju pohađao u Požegi i Zagrebu. Radio kao gimnazijski prof. u Osijeku, Rijeci, Varaždinu, Požegi i Zagrebu. Prof. i dekan …

1914 Pročitaj više →