Info Panel
Početna  /  Ožujak  /  1. ožujka 1914., Armin Pavić
  • Ilustrovani list, 21. veljače 1914.

  • Armin Pavić

  • Dom i sviet, 1. ožujka 1914.

  • Armin Pavić, Dom i sviet, 1. ožujka 1914.

1. ožujka 1914., Armin Pavić

Pavić, Armin, hrv. knjiž. povjesničar (Požega, 29. III. 1844 – Zagreb, 11. II. 1914). Gimnaziju pohađao u Požegi i Zagrebu. Radio kao gimnazijski prof. u Osijeku, Rijeci, Varaždinu, Požegi i Zagrebu. Prof. i dekan Filoz. fak., rektor Sveučilišta u Zagrebu. U mladosti objavljivao pjesme i pripovijetke, prijevode i kaz. kritike. Istraživao povijest književnosti i knjiž. teoriju (O dubrovačkih prevodiocih grčkih tragedija; Aristotelova definicija pjesničke umjetnosti;Kako se izgubilo 14. i 15. pjevanje Gundulićeva “Osmana”). Historija dubrovačke drame (1871) prvo je naše opširnije djelo o dubr. književnosti. Poznatiji je kao znanstvenik na području knjiž. kritike i literarne povijesti, a stručnjaci ga smatraju pretečom hrv. antropologije. Prevodio Aristotela.

Izvor: http://proleksis.lzmk.hr/40911/

 

Dom i sviet 1.3.1914._2

Dom i sviet, 1. ožujka 1914.

 

Dom i sviet 1.3.1914._2_s

Armin Pavić, Dom i sviet, 1. ožujka 1914.

 

Ilustrovani list 21.2.1914.

Ilustrovani list, 21. veljače 1914.

 

Dostupni naslovi novina:
Dom i sviet
Jutarnji list (Zagreb. 1912)
Novosti (Jugoslavenska štampa)
Sloga (Karlovac)
Svjetlost (Vinkovci)
Vinkovce und Umgebung