Info Panel
Početna  /  Ožujak  /  14. ožujka 1914., Velázquezova Venera ispred ogledala razderana
  • Venera pred ogledalom, Diego Velázquez, 1648.

  • Novosti, 14. ožujka 1914.

  • Ilustrovani list, 21. ožujka 1914.

  • Oštećena “Venera pred ogledalom”, Ilustrovani list, 21. ožujka 1914.

14. ožujka 1914., Velázquezova Venera ispred ogledala razderana

“Nema gotovo dana, a da ne čujemo za kakovo nedjelo engleskih pobornica za ženska prava, kojima hoće prisiliti mjerodavne faktore, da ispune njihove zahtjeve za ženska prava. No kako ti mjerodavni faktori, pače ni sama javnost ne simpatizira sa načinom borbe sufrageta, kao ni sa njihovim zahtjevima, to su one postale sve nasrtljivije i bezobzirnije te pale i ruše poput Turaka sve do čega dodju, samo  da na sebe svrate pozornost. Ovih dana izvela je jedna od njih opet jedno nedjelo, oštetivši u londonskoj narodnoj galeriji skupocjenu Velasquesovu sliku „Venera pred ogledalom”.”

Izvor: Ilustrovani list, 21. ožujka 1914.

 

Novosti 14.3.1914.

Novosti, 14. ožujka 1914.

 

Ilustrovani list 21.3.1914._s2

Ilustrovani list, 21. ožujka 1914.

 

Dostupni naslovi novina:
Agramer Tagblatt
Ilustrovani list (Zagreb)
Jutarnji list (Zagreb. 1912)
Karlovac
Nezavisnost (Bjelovar)
Novi Banovac
Novosti (Jugoslavenska štampa)
Obzor (Popodnevno izd.)
Općinski upravnik