Info Panel
Početna  /  Ožujak  /  26. ožujka 1914., Novi Reis-ul-ullema u Bosni i Hercegovini
  • Ilustrovani list, 4. travnja 1914.

  • Mehmed Džemaludin ef. Čaušević

  • Novosti, 26. ožujka 1914.

26. ožujka 1914., Novi Reis-ul-ullema u Bosni i Hercegovini

Džemaludin Čaušević (Arapuša, kraj Bosanske Krupe, 28. prosinca 1870. –Sarajevo, 28. ožujka 1938.), imam, vjerski prvak bosanskohercegovačkih muslimana u 20. stoljeću. S Muhamedom Pandžom prevodi Kur’an na hrvatski jezik što je prvi prijevod Kur’ana na jedan južnoslavenski jezik.

Izvor: http://hr.wikipedia.org/wiki/D%C5%BEemaludin_%C4%8Cau%C5%A1evi%C4%87

 

Novosti 26.3.1914.

Novosti, 26. ožujka 1914.  

 

Ilustrovani list 4.4.1914._5

Ilustrovani list, 4. travnja 1914.

 

Causevic

Mehmed Džemaludin ef. Čaušević

 

Dostupni naslovi novina:
Agramer Tagblatt
Hrvatski narod
Novosti (Jugoslavenska štampa)
Obzor (Popodnevno izd.)
Pučki prijatelj (Krk)