Namjera je i upoznavanja šire javnosti s prošlošću i sadašnjošću Sveučilišta, njegovih sastavnica i djelovanja Sveučilišta, te promicanja vrijednosti njegove kulturne baštine korištenjem digitalnih i mrežnih tehnologija. Izložba je zamišljena kao pregled ključnih točaka u povijesti Sveučilišta i njegovih sastavnica koji su predstavljeni na vremenskoj lenti, a unutar svake od njih daje se, a unutar svake od njih daje se uvid u najstarije spomene tog događaja, teme, ili lokaliteta.

Ustanova: Sveučilište u Zagrebu

Autorica izložbe: dr. sc. Tatijana Petrić

Fotografije : D. Balaban, F. Beusan, D. Humski, D. Kalogjera, P. Mofardin, N. Zelmanović, Anto Magazin/Pixel, Jagoda Mesić, dr. sc. Tatijana Petrić

Digitalizacija građe: Sveučilište u Zagrebu, Knjižnice grada Zagreba, Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Hrvatski muzej medicine i farmacije HAZU

Godina objave: 2020.