Radi velikog interesa, prijave za izradu novih izložbi su trenutačno zatvorene.

Nove će se prijave razmatrati u 2022. godini.

Obrazac zahtjeva za izradu izložbe