Info Panel
Početna  /  Digitalizirana građa  /  Mavrov brevijar

Mavrov brevijar

Naslov: Mavrov brevijar.
Impresum: 1460.
Materijalni opis: 418 str. ; 16 x 12 cm.
Napomena: 30 redaka u dva stupca, stupci ukrašeni manjim i većim inicijalima u crvenoj i zelenoj boji, inicijali u obliku vitica, zubaca, spirala i palmeta. • ustavna glagoljica • Uvezan u smeđu kožu s dva dodana papirnata lista na početku i na kraju kodeksa; na unutarnjem dijelu prednjih korica napisano latinskim slovima: Breviarium hoc scriptum est anno 1460. vurbenice Grece et Illiryce, ac Latine.
Signatura: R 7822
Sadržaj: L. 1r-179r: /Proprium de tempore./ /Počinje:/ “V ime B[o]žie am(e)nь. l[e]tь g[ospod]n[i]ho č.u.m. (=1460) m[ě]s[e]ca perv[a]ra prvi d[a]nь …” l. 180r-315v: /Proprium sanctorum./ /Počinje:/ “V ime B[o]žie am[e]nь. Početie služ[a]bь od´ s[ve]tacь. N[a] d[a]nь s[ve]t[a]go Sator’nina …” l. 316r-368v: /Psalterium./ /Počinje u 22. retku II. stupca:/ “V ime B[o]žie am[e]nь. Sal’tirь po z(a)k(o)n’ ri
Jezik: hrvatski
Pismo: glagoljica
Vrsta: rukopisi
Prava: Javno dobro
Identifikatori NSK000937706
Pristup: Glagoljica.hr
 
 
Brevijar popa Mavra napisan je u dvama stupcima po 30 redaka ustavnom glagoljicom i ukrašen lijepim crvenim i zelenim inicijalima. Pisao ga je Blaž Baromić u Konavlima, kada je ondje 1460. bio u službi, za vrbničkoga popa Mavra, pa je po vlasniku i nazvan. I pisar i naručitelj spominju se u zabilješci na početku teksta. Kalendar je naknadno (1471.) dopisao pop Jure iz Baške. Brevijar donosi treću, dotada nepoznatu, inačicu službe sv. Ćirila i Metoda. Vrlo je zanimljiv kult sv. Ilije kakav se nalazi u latinskim knjigama zagrebačke crkve, pa se naslućuje da je taj kult hrvatskim glagoljašima stigao iz francuskih obrednih knjiga preko Zagreba.