Info Panel
Početna  /  Digitalizirana građa  /  Breviarium Glagoliticum

Breviarium Glagoliticum

Naslov: Breviarium Glagoliticum
Impresum: 15. st.
Materijalni opis: 183 lista. 32 x 20 (30,3 x 19,5) cm.
Napomena: Početak 15. stoljeća • Glagoljski ustav, pisan crno-crveno. 18 kvinterna i 1 ternion, 2 stupca po 29 redaka; • Brojni inicijali, manji (lr) obične Litterae initiales izrađene crvenom bojom, veći (2-7r) i veliki (10-13r, isp. L. 74r, 103r, 113v, 128r) ukrašeni pleterom i florealnim motivima, dvobojni, na L. 145r u velikom latin. inicijalu (Vj perocrtež: sv .. Jeronim drži u ruci crkvu, na L. 170v u sličnom inicijalu (C) perocrtež: sv. Katarina;
Signatura: R 4067
Sadržaj: L. 1r: (Počinje): • L. 182r: (Završava): • Zapisi: L. 75r: 1601 Addi 31 zenar; L. 128r: Golmaier č.e.l.a. /=1851/ (tj. Istranin Urban Golmajer iz Grimalde, koji je i neke druge glag. kodekse poklonio I. Kukuljeviću!!) ; L. 146r: Vid; 171 r (bosanč.): sta Katarina; L. 182 r: č.f.i.dz. /=1529) v to vrime kada zave tomaš škropotić hćer meštra Grgur(a) doru; ispod toga: V H[risto]vo ime amen let roenie togoe e.č.f.p. /=1590/ na d[a]n s[ve]toga
Jezik: hrvatski
Pismo: glagoljica
Format: image/jpeg
Vrstarukopisi
Prava: Javno dobro
Identifikatori NSK: 000859363
Pristup: Glagoljica.hr
 
 
Tekst je napisan u XV. st. u Istri glagoljičnim ustavom, veoma lijepoga duktusa. Napisan je dvostupačno na 183 pergamentna lista crnom tintom s crvenim inicijalima urešenim pleterom i biljnim motivima. Rukopis je uvezan u drvene korice presvučene tamnosmeđom kožom (pet pergamentnih izrezaka, koji su poslužili pri uvezivanju hrpta, ispisano je latinicom i glagoljicom), a na rubovima obiju korica nalaze se ostatci dviju kopča od kovine. Među zapisima je i ime Šimuna Grebla. Posljednji je zapis ročkoga župnika Golmajera iz 1851. godine, kada je kodeks još bio u Istri. Na unutarnjoj strani prednjega dijela korica nalijepljen je listić na kojem je zabilježeno latinicom: Brevijar glagolski (po svoj prilici benediktinski) 183. lista na pergameni. Pisan – po svoj prilici – polovinom XV. vieka.