Info Panel
Početna  /  Peta knjiga  /  65. Vaze posvećene Galateji i Tritonu

65. Vaze posvećene Galateji i Tritonu

kat. br. 65

[Vaze posvećene Galateji i Tritonu]
prije 1712.
olovka, tuš, lavirani tuš; 331 x 448 mm
GZAS 23 fis 9

(s.g.) crnim tušem 9.

tri komada papira, po visini umetnut papir na kojem su prikazani paunovi

tekst tušem: Ein Gefäß so der Göttin Galathea gewidmet. Dieser aber denen so genanten Meer,,Tritonen.
tekst olovkom: Amserdam

ETW:
(d.g.) No:11.
(d.l.) J: B: F: v E: inven:
MNS:
dvanaesti prikaz
(l.d.) J: B: F: v E: inven:
(d.d.) Grave p: Benjamin.

Vaze Galateje i Tritona te Neptuna i Herkula Fischerove su invencije, kako i stoji otisnuto u Manuskriptu i Entwurffu: inven. i invent. Bogato dekorirane vaze posvećene morskoj nimfi Galateji i morskom božanstvu Tritonu prikazane su na postamentima uz rubove crteža, a između njih Fischer je smjestio dva pauna. Na središnjem dijelu crteža nedostaje prikaz građevine koja se nalazi na bakrorezu u Entwurffu. [1] Istovjetna skica palače, no bez paunova, čuva se u bečkoj Albertini (inv. br. AZ8853).

______________________

[1] Vidi: kat. br. 71 i 72

 

ključne riječi: Entwurff // Manuskript // Benjamin Kenckel