Info Panel
Početna  /  E-izvori  /  Tiskara Martina Divalda

Tiskara Martina Divalda

Tiskarstvo je ljudska djelatnost koja je svojim razvojem uvelike promjenila kulturnu, povijesnu i odgojno-obrazovnu sliku svijeta. Izmumom tiskarskog stroja ubrzao se proces širenja pisane riječi. Tako knjige, novine, kalendari i ostale tiskovine postaju dio svakodnevnice svih građanskih slojeva. Tiskarska djelatnost u Hrvatskoj od izuma tiskarskog stroja sve do početka 20. stoljeća ima svoje uspone i padove koje su uvjetovane raznim političkim režimima i situacijama a u negativnom kontekstu ponajviše cenzurom. 15. i 16. stoljeće donose nam vrijedne inkunabule koje su danas kulturna baština Hrvatske ali i Europe. Tiskarstvo u Osijeku mjenja se otvaranjem tiskare Martina Divalda. Divald svojim radom značajno doprinosi razvoju Osijeka na svim područjima. Tiskara je u nekoć bila simbol grada Osijeka ali i cijele Slavonije jer je dugo vremena bila jedina u pogonu na ovim područjima. Nakon smrti Ivana Martina Divalda rad tiskare nastavljaju članovi obitelji Divald; neki više a neki manje uspješno. Na kraju, kako bi se očuvala tiskarska djelatnost u Osijeku, tiskaru preuzima Dragutin Lehmann te tiska brojne vrijedne naslove. Danas su preostali i očuvani spisi pohranjeni u arhivima i muzejima te su pravo kulturno blago i ponos Osijeka. Upravo su naslovnice, prilozi ali i knjige Divaldove tiskare sada dio zavičajne zbirke Essekiane i služe kao svojevrsni vremeplov ondašnjeg vremena. Još jedno značajno ime koje valja spomenuti je ono profesorice Marije Malbaše koja je svojim predanim i dugogodišnjim radom detaljno proučila i obuvatila dostupne informacije o tiskarstvu u Slavoniji (pa tako i tiskari Martina Divalda) te tako upotpunila priču o razvoju tiskarske djelatnosti u Osijeku; koja je ujedno i tema ovog rada.

Sažetak rada: Barjaktarić, Z. Tiskara Martina Divalda. 

Dostupno na: Nacionalni repozitorij završnih i diplomskih radova ZIR