Info Panel
Početna  /  O izložbi  /  O virtualnoj izložbi
  • Slika 7. Rolo banner

O virtualnoj izložbi

Virtualna izložba o Ivanu Martinu Divaldu  rezultat je sudjelovanja na nagradnom natječaju Baština na mreži Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu 2018. i kruna je projekta U Ossiku slovima Ivana Martina Divalda  u kojem je predstavljena kulturna baština  prvog svjetovnog tiskara u Osijeku.

U formiranju zbirke korištena je građa Nacionalne i sveučilišne knjižnice (Zbirka rijetkosti), Zbirka Essekiana (Divaldiana) Muzeja Slavonije, knjižnična građa Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek i arhivska građa iz Državnog arhiva u Osijeku.

Autori izložbe zahvaljuju djelatnicima Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu  na suradnji i pomoći u prikupljanju i obradi građe.

Tekstovi: Ksenija Kesegi-Krstin, Jelica Kordić, Andrej Kristek (Ugostiteljsko-turistička škola, Osijek)

Unos sadržaja: Ksenija Kesegi-Krstin, Jelica Kordić

Koordinacija: Sofija Klarin Zdravec (NSK), Anita Marin (NSK)