Info Panel
Početna  /  E-izvori  /  Digitalni surogati tiskarstva osječkoga Nutarnjeg grada kao primarni baštinski izvor

Digitalni surogati tiskarstva osječkoga Nutarnjeg grada kao primarni baštinski izvor

Sablić Tomić, Helena ;  Mesić, Hrvoje. Digitalni surogati tiskarstva osječkoga Nutarnjeg grada kao primarni baštinski izvor. // Hum : časopis Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, 20, XIII (2018).

Sažetak: 
Tiskarstvo osječkoga Nutarnjeg grada iz 18. i 19. stoljeća relevantan je izvor oblikovanja kulturološke slike prostora grada toga vremena. Nakladničkom djelatnošću I. M. Divalda i njegovih nasljednika Osijek prerasta u središte svjetovne i pučke književnosti, a izdanja Divaldiane oblikovala su trojezičnu slavonsku književnost i osobit put hrvatske kulturne i književne tradicije. Suvremenom informacijskom tehnologijom i procesom digitalizacije važno je osigurati vidljivost ovoga gradiva poštujući načelo demokratičnosti. Na taj način nastaju digitalni surogati.
Baština više neće biti samo određena lokacijom, već će postati odredištem. Digitalna zbirka dobiva svoju vrijednost tek s ispravno pridruženim metapodatcima koji imaju ključnu ulogu u razumijevanju identiteta zbirke kao i njezine uporabljivosti u globalnome društvu. Svaki digitalni proizvod treba usmjeriti na korisnika, a vrednovanje treba poslužiti kao
instrument promjene. Fragmentirana baština digitalnom konvergencijom otvara put njezinoj cjelovitosti i razvoju fenomena grada.

Ključne riječi: baštinske institucije; tiskarstvo; osječki Nutarnji grad; digitalni surogati; metapodatci; fenomen grada

Dostupno na: HUM, časopis Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru