Info Panel
Početna  /  E-izvori  /  Osječke novine nekada i sada

Osječke novine nekada i sada

Početak novinstva u Osijeku označuje 1848. godina kada Osijek dobiva svoje prve novine, tiskane na njemačkom jeziku (Der Volksredner für Vaterland, Freiheit und Gesetz, für Kunst, Gewerbe und Wissenschaft), dok su svoje prve novine na hrvatskom jeziku (Branislav) Osječani dobili tek 1878. godine. U radu se opisuju obilježja novina tiskanih u Osijeku u prvoj polovici 20. stoljeća (Narodna obrana koja 1914. godine mijenja ime u Hrvatska obrana; Hrvatski list). Usporedbom sa suvremenom osječkom novinskom građom izdvajaju se i uspoređuju sličnosti i razlike novinskoga jezika i stila uvjetovane jezičnim i izvanjezičnim razlozima: opisuju se izrazi vremenskoga značenja i novinski naslovi.

Glušac, M. Osječke novine nekada i sada. // Anali Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku, No. 29, 2013.

Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=220876