Info Panel
Početna  /  1775

Prva tiskana knjiga: Ivan Velikanović, Libellus tripartitus, 1775.

Prva tiskana knjiga u Divaldovoj tiskari  je djelo Ivana Velikanovića Libellus tripartitus cujus pars prima abusus in sacrificio missae occurrentes corrigit, secunda … Essekini : Typis Joannis Martini Diwald, 1775. …

1775 Pročitaj više →

Prvo sjedište tiskare

Prve godine boravka u Osijeku Ivan Martin Divald stanovao je i imao tiskaru u zgradi Gradskoga magistrata. Godine 1781. grad mu je otkazao stan, a da bi namirio gradske zahtjeve, …

1775 Pročitaj više →

Divaldova tiskara (officina Divaltana)

… gradska uprava na čelu s Josefom Hatzingerom (gradski sudac i savjetnik) 29. svibnja 1775. objavila je oglas u kojemu traži osobe koje bi pokrenule svjetovnu tiskaru zbog nedostatka tiskara …

1775 Pročitaj više →