Projekt digitalizacije starih razglednica kroz interaktivnu kartu grada Bjelovara osmišljen je s ciljem virtualne prezentacije bogate graditeljske baštine grada Bjelovara koja je trajno sačuvana na starim razglednicama 19. i 20. stoljeća. Ideja je bila prikupiti sve dostupne razglednice nastale u periodu od 1899. do 1970. te ih u digitalnom obliku pripojiti točkama na interaktivnoj karti grada. Uz same razglednice izrađeni su kratki tekstovi koji opisuju prošlost na pojedinoj mikrolokaciji.

Ustanova: Narodna knjižnica “Petar Preradović” Bjelovar

Autori/uredništvo izložbe:
Neda Adamović, Narodna knjižnica “Petar Preradović” Bjelovar
Tomislav Adamović, Veleučilište u Bjelovaru
Martina Krivić Lekić, Državni arhiv u Bjelovaru
Silvija Sitta, Gradski muzej Bjelovar
Ljubica Trumbetaš, Konzervatorski odjel u Bjelovaru

Godina objave: 2019.

Faze projekta: prikupljanje razglednica, grupiranje po lokacijama, kronološko redanje, skeniranje, uređivanje teksta. Razglednice su skenirane u 300 dpi rezoluciji i pohranjivane u tiff formatu na Google drive. Nisu retuširane niti rezane kako bi se dobilo na autentičnosti razglednica. Uz razglednice su izrađivani tekstni zapisi koji daju pregled važnih podataka vezanih uz izgradnju i funkciju zgrade, promjene naziva te urbanističke promjene kroz godine.

Korišteno programsko rješenje:
Leaflet, OpenStreetMap, Mapbox