Zahvaljujući projektu digitalizacije dokumentarno-arhivske građe Salona Ullrich (1909.-1948.), pohranjene u Arhivu za likovne umjetnosti HAZU, realizirana je virtualna izložba kojom se željelo podsjetiti na neizbrisivu ulogu Antuna i Ede Ullricha u formiranju i razvoju nacionalne umjetničke scene. Salon je kroz čitavu prvu polovicu 20. stoljeća bio mjesto neposrednih kontakata ljubitelja umjetnosti i afirmacije hrvatskih likovnih umjetnika i njihovih udruženja.

Ustanova: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Arhiv za likovne umjetnosti

Priprema i realizacija izložbe:
Darija Alujević, Andreja Der-Hazarijan Vukić, Jasenka Ferber Bogdan (HAZU – Arhiv za likovne umjetnosti)

Prijevod na engleski jezik: Gorka Radočaj (HAZU)

Izrada virtualne izložbe: ArhivPRO

Godina objave: 2018.