Virtualna izložba predstavlja jedan od rezultata projekta Restauracija i digitalizacija djela Ruđera Boškovića (voditeljica Martina Pavec) u kojem je restaurirano sedam djela Ruđera Boškovića iz Zbirke starih knjiga i rukopisa Nacionalne i sveučilišne knjižnice te digitalizirano trinaest knjiga, tri rukopisa i 15 pisama. Knjižnica je godine 2011. obilježila 300. obljetnicu Boškovićeva rođenja prigodnom izložbom i katalogom voditelja Zbirke dr. sc. Ivana Kosića. U katalogu su predstavljena sva djela Ruđera Boškovića iz fonda NSK. Tom je prigodom nabavljena i zemljopisna karta Ruđera Boškovića koja se čuva u Zbirci zemljopisnih karata i atlasa Nacionalne i sveučilišne knjižnice.

Projekt Restauracija i digitalizacija djela Ruđera Boškovića proveden je 2012. godine u sklopu projekta Hrvatska kulturna baština uz financijsku potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Za potrebe predstavljanja projekta, izrađen je i kratki film Od restauracije do digitalne zbirke djela Ruđera Boškovića (autori Breza Šalamon-Cindori i Darjan Vlahov).

Virtualna izložba Ruđer Bošković ima za cilj predstaviti digitalizirana Boškovićeva djela iz zbirki Nacionalne i sveučilišne knjižnice Zagrebu, mrežne stranice, knjige i ostala djela koja su posvećena Ruđeru Boškoviću. U drugoj fazi, izložba će virtualno okupiti i  digitalizirana Boškovićeva djela iz zbirki ostalih ustanova.

Primijenjeno softversko rješenje poslužit će za izradu virtualnih izložbi ostalih hrvatskih autora čija su djela digitalizirana u programu i projektima digitalizacije građe Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Virtualna izložba Ruđer Bošković izrađena je suradnjom većeg broja odjela Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. U pripremi izložbe, u najvećoj mjeri, korišten je tekst dr. sc. Ivana Kosića iz kataloga Ruđer Josip Bošković u Zbirci rukopisa i starih knjiga Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu : u povodu 300. obljetnice rođenja / [autor Ivan Kosić ; fotografije Sonja Hrelja, Darko Čižmek, Sanja Vešligaj]. Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, 2011.

Restauracija građe: Odjel zaštite i pohrane (NSK), voditeljica Martina Pavec
Digitalizacija građe: Odjel zaštite i pohrane (NSK), tvrtka ArhivPro
Fotografije: Sonja Hrelja, Darko Čižmek, Sanja Vešligaj  (NSK)
Izrada filma: Breza Šalamon-Cindori, Darjan Vlahov (NSK)
Priprema preslika: Matilda Hraste (NSK), Ivana Burek (volonterka)
Metapodaci: Zbirka starih knjiga i rukopisa, Zbirka zemljopisnih karata i atlasa (NSK)
Tekstovi: dr. sc. Ivan Kosić, dr. sc. Mira Miletić-Drder, dr. sc. Sofija Klarin Zadravec (NSK)
Unos sadržaja: dr. sc. Sofija Klarin Zadravec, Matilda Hraste
Programsko rješenje virtualne izložbe: Siniša Sambolić (NSK)
Dizajn: Damir Jelinek (Atelje Jelinek)
Koncept izložbe i koordinacija: dr. sc. Sofija Klarin Zadravec (NSK)