“Marulovim stopama” je praktični digitalni kulturni „vodič“ u obliku interaktivne karte koja pokazuje lokalitete vezane uz Marka Marulića i prikazuje važnost njegova lika za Split i Hrvatsku. Uz šetnju Splitom korisnici mogu otkrivati prošlost njegovih atraktivnih lokacija i otkriti više o duhu Marulićeva života i njegova stvaralaštva. Projekt je ostvaren uz financijsku potporu Ministarstva kulture i medija RH te Grada Splita u sklopu 500- obljetnice objave Judite.

Izdavač: Gradska knjižnica Marka Marulića Split
Za izdavača: Grozdana Ribičić, ravnateljica
Glavna urednica: Nada Draganja
Urednice: Ivana Salvador i Renata Vojvodić
Tekst: Klub čitatelja Zavičajne zbirke GKMM-a, Udruga LINK-LINK, Najda Nižetić
Fotografije: Ana Miletić i Petra Ana Čubelić
Engleski prijevod: Zorana Radovčić
Grafička priprema: Mladen Đikić
Digitalna prilagodba: DUMP Udruga mladih programera

Tekst: Udruga LINK-LINK i Najda Nižetić
Stručna suradnica: Zoraida Demori Staničić
Prijevod: Zorana Radovčić

Fotografije: Ana Miletić i Petra Ana Čubelić