Virtualna izložba Ljekarništvo u Bjelovaru rezultat je istraživanja nastavnika i učenika Medicinske škole Bjelovar. Glavni poticaj za rad je nedovoljno istražena povijest bjelovarskog ljekarništva, potreba da se istakne značenje ove teme i uloga osoba zaslužnih za razvoj ljekarništva. Tek je mali broj autora proučavao povijest bjelovarskog zdravstva i ljekarništva, a među njima se posebno ističu dr. prim. sc. Dubravko Habek i dr. sc. Željko Karaula.

Izložba je strukturirana tematski, a obuhvaćeno je vremensko razdoblje od osnutka grada 1756. do početka Drugog svjetskog rata. U proučavanom razdoblju vidljive su razvojne faze grada i njihov utjecaj na zdravstvo, odnosno ljekarništvo.

Uredništvo: mr. sc. Zorka Renić (Medicinska škola Bjelovar), dr. sc. Sofija Klarin Zadravec (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu)

Suradnici: Iva Ban (Medicinska škola Bjelovar), Dubravka Grganić Rožman (Medicinska škola Bjelovar), Ana Drveni (Gradski muzej Bjelovar), Mario Jalšovec (Gradski muzej Bjelovar), Zoran Tokić (Gradski muzej Bjelovar), Martina Krivić Lekić (Državni arhiv u Bjelovaru), Silvija Brkić Midžić (Hrvatski muzej za medicinu i farmaciju)

Suradnici NSK: Iva Adžaga Ašperger, Tomislav Čop, Sanja Lapiš, Anita Marin, Renata Petrušić

Lektura i korektura: Tina Gatalica, Tatjana Kreštan

Objava: 2021.