Grafička zbirka Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu osnovana je 1919. godine a dr. Artur Schneider je imenovan voditeljem 21. svibnja te iste  godine.  Prvi umjetnički radovi koji su kupljeni za fond Zbirke su crteži Huga Conrada von Hötzendorfa. Radi se o 21 crtežu olovkom i 10 akvarela koje je dr. Artur Schneider kupio od Ise Kršnjavog 1920. godine, dok je crtež “Hrastova šuma” kupljen naknadno. Ta zanimljivost kao i činjenica da se radi o crtežima i akvarelima iznimne likovne kvalitete koji prikazuju presjek umjetnikova stvaralaštva nakon povratka iz Beča pa sve do njegove smrti potaknule su ideju o izložbi tih radova u čitaonici Grafičke zbirke pod nazivom “Crteži Huga Conrada von Hötzendorfa iz fonda Grafičke zbirke Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu”. Virtualna izložba predstavlja nastavak prezentiranja tih radova i nadogradnju same fizičke izložbe pri čemu se koristila i druga digitalizirana građa iz fonda Zbirke kao i digitalizirana građa iz fonda NSK te iz drugih izvora. Prezentirana kroz virtualni prostor weba ona postaje dostupnija široj zajednici, a ne samo posjetiteljima Grafičke zbirke.

Opremanje i restauracija građe: Odjel zaštite i pohrane (NSK)

Digitalizacija građe: Odjel zaštite i pohrane (NSK)

Fotografije: Sonja Hrelja, Darko Čižmek  (NSK), Ivan Roth (Muzej likovnih umjetnosti Osijek)

Priprema, obrada preslika i metapodaci na Digitalnim zbirkama NSK: Maja Karić (GZ NSK), dr. sc. Mira Miletić-Drder (KZ NSK)

Metapodaci: Grafička zbirka, Zbirka zemljovida i atlasa (NSK)

Tekstovi: Vesna Vlašić Jurić, Marija Perkec (NSK)

Unos sadržaja: Vesna Vlašić Jurić, Marija Perkec (NSK)

Dizajn logotipa: Maja Karić (NSK)

Koncept izložbe i koordinacija: Vesna Vlašić Jurić, Marija Perkec, Maja Karić (NSK)

Uredništvo: Vesna Vlašić Jurić, Marija Perkec, Maja Karić, mr. sc. Tamara Ilić-Olujić, dr. sc. Sofija Klarin Zadravec, Karolina Holub (NSK)