Blagoje Bersa (1873-1934) bio je jedan od najistaknutijih hrvatskih skladatelja, začetnik moderne u hrvatskoj glazbi i važan profesor Muzičke akademije u Zagrebu. Njegova ostavština se čuva u dvije ustanove, Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici (autografi, dnevnik, korespondencija i ostala arhivska građa) te u Hrvatskom glazbenom zavodu (autografi u Zbirci arhivske građe).

Zahvaljujući suradnji obiju ustanova ostvaren je HGZ-ov projekt Sabrana djela Blagoja Berse (2008.-2018.). Projekt je s 20 svezaka notnih i knjižnih izdanja intenzivirao zanimanje glazbenika i šire javnosti za glazbu i život Berse. Ova je virtualna izložba nastavak suradnje NSK i HGZ-a te posveta velikom skladatelju čija se 150. godišnjica rođenja obilježava 2023. godine.   

Ustanova: Hrvatski glazbeni zavod (HGZ), Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu (NSK)

Autori izložbe: Nada Bezić (HGZ)

Suradnici: Irena Galić Bešker (Zbirka rukopisa i starih knjiga NSK), Tatjana Mihalić (Zbirka muzikalija i audiomaterijala NSK), Sanja Lapiš (Hrvatski zavod za knjižničarstvo NSK)

Fotografije i digitalizacija građe: Odjel zaštite i pohrane NSK, Hrvatski glazbeni zavod

Tehnička izrada i dizajn:  IT Odjel NSK

Godina objave: 2023.